Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

Kurs asystentów kynologicznych

Uwaga Uwaga!!
Oficjalnie mamy już zgodę na zorganizowanie kursu asystentów kynologicznych.
Ruszamy w marcu.
Wykłady będą się odbywały w weekendy.
Koszt kursu : 400 zł
Wszystkich poważnie zainteresowanych prosimy o @ zgłoszeniowego do biura naszego oddziału.
Przypominamy:
„Asystentem kynologicznym może zostać pełnoletni członek Związku, który posiada co najmniej średnie wykształcenie,
wykazuje zainteresowanie problematyką kynologiczną, ma pozytywną opinię za okres co najmniej
dwuletniej działalności w Związku (w Oddziale) i zdał egzamin na asystenta kynologicznego.
Wskazane jest, aby asystent kynologiczny był aktywnym hodowcą i wystawcą. Osoba nie mająca tego typu
doświadczenia powinna legitymować się dużym dorobkiem na innych polach kynologii, uznanym za wystarczający
przez macierzysty oddział.”