Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

EGZAMINY I TESTY PSYCHICZNE!

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na następujące imprezy:
1. Egzaminy PT
2. Egzaminy BH
3. Egzaminy IGP (dawniej IPO)
4. Testy psychiczne

Imprezy odbędą się 01.05.2019
Sędzia – Henryk Salomon, Kierownik egzaminów – Andrzej Madejek , Sekretarz – Iwona Frańczak.
Miejsce imprez: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myśliwska Manowo 12, k/Koszalina godz. 10.00.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:
PT-., BH, IGP-… lub Testy
Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 25.04.2019,
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/szkolenie/

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Przewodniczący OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901