Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

UWAGA! EGZAMINY I TESTY PSYCHICZNE!

ZKwP Oddział Koszalin zaprasza na:

1. Egzaminy PT
2. Egzaminy BH
3. Egzaminy IGP
4. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są na 10-11.10.2020.
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie koło Koszalina.

Uwaga:Ze względu na obecną sytuację epidemiczną miejsce może ulec zmianie.
Termin i godzinę rozpoczęcia podamy uczestnikom oddzielnie.

Sędzia – Tadeusz Roszkiewicz

Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: PT-, BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.

Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł,
BH -150zł,
IGP – 150,
Testy -150zł

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.

Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/szkolenie/

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie,
książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały),
oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu),
dowód wpłaty za egzaminy.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.

Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

UWAGA: W związku z pandemią coronavirusa, uczestnicy egzaminów i testów zobowiązani są do noszenia na terenie egzaminów, maseczek i rękawiczek oraz do zachowania odpowiedniego odstępu od innych osób. Na terenie egzaminów mogą jednocześnie przebywać wyłącznie osoby obsługujące egzamin, sędzia , pozorant oraz jeden przewodnik z psem.

Dodatkowe informacje:
Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602 444 517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501 051 901