Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

Przegląd hodowlany

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie informuje, że w dniu 27.11.2020 (piątek ) od godz. 15:30 zostanie przeprowadzony przegląd hodowlany psów/suk kwalifikujący do hodowli.

Oceniającym będzie: międzynarodowy sędzia kynologiczny Piotr Król.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl

Opłaty: rasy polskie 290,00 zł pozostałe rasy : 580,00 zł

Wpłaty należy dokonać na konto: 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Osoby pragnące wziąć udział w przeglądzie, a będące członkami innych oddziałów, muszą posiadać pisemne pozwolenie , które musi zostać przesłane wraz ze zgłoszeniem.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń:  25.11.2020

Przegląd formularz edytowalny