Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

Informacje:

1. ZKwP O/Koszalin informuje, że zgodnie uchwała Zarządu Głównego od dnia 01.01.2021 Zarząd Główny wydawać będzie certyfikat przyznania przydomka hodowlanego:

– dla nowo zatwierdzonych przydomków certyfikat w wersji PDF wystawiany będzie automatycznie

– dla przydomków już istniejących certyfikat w wersji PDF wydawany będzie na wniosek hodowcy.

Równocześnie wprowadzona zostanie możliwość zamówienia wydruku certyfikatu na ozdobnym papierze, który na odrębny wniosek Biuro ZG prześle na adres hodowcy.

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosku o wydruk lub wystawienie certyfikatu zostaną przekazane w późniejszym terminie.
2. Przypominamy Państwu o sprawdzeniu czy została dokonana opłata składki członkowskiej za 2020 rok.