Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

Składka za rok 2021

Składka na 2021 rok nie uległa zmianie i wynosi 70,00.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie uiściły składki za 2020 rok zostaną skreślone z listy członków ZKwP w Polsce Oddziału w Koszalinie zgodnie ze Statutem ZKwP

§ 18
Członkostwo Związku ustaje w przypadku:
1)………..
2) nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy zarząd oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
3)……………