Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:

 1. Egzaminy PT
 2. Egzaminy BH
 3. Egzaminy IGP
 4. Testy psychiczne
  Egzaminy i testy planowane są na 11,12.06.2021. Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie koło Koszalina.
  Uwaga: Ze względu na obecną sytuację epidemiczną miejsce może ulec zmianie. Termin i godzinę rozpoczęcia poszczególnych egzaminów i testów podamy uczestnikom oddzielnie.
  Sędzia – Tadeusz Roszkiewicz.
  Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:
  PT-, BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.
  Opłata startowa za jednego psa wynosi:
  PT -120zł, BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł
  Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
  Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
  95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
  Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84
  Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
  Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy.
  Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
  Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.
  UWAGA: W związku z pandemią coronavirusa, uczestnicy egzaminów i testów zobowiązani są do noszenia na terenie egzaminów, maseczek i rękawiczek ochronnych, oraz do zachowania odpowiedniego odstępu od innych osób. Na terenie egzaminów mogą jednocześnie przebywać wyłącznie osoby obsługujące egzamin, sędzia , pozorant oraz jeden przewodnik z psem.
  Dodatkowe informacje:
  Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
  Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901