Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:

  1. Egzaminy PT
  2. Egzaminy BH
  3. Egzaminy IGP
  4. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są na 1,2.10.2021. Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie koło Koszalina.

Uwaga: Termin i godzinę rozpoczęcia poszczególnych egzaminów i testów podamy uczestnikom oddzielnie.
Sędzia – Tadeusz Roszkiewicz.

Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:
PT-, BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.

Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.

Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału formularz >>

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901