Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

aktualnosci Aktualności

EGZAMINY I TESTY PSYCHICZNE!

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na następujące imprezy:
1. Egzaminy PT
2. Egzaminy BH
3. Egzaminy IGP (dawniej IPO)
4. Testy psychiczne

Imprezy odbędą się 01.05.2019
Sędzia – Henryk Salomon, Kierownik egzaminów – Andrzej Madejek , Sekretarz – Iwona Frańczak.
Miejsce imprez: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myśliwska Manowo 12, k/Koszalina godz. 10.00.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:
PT-., BH, IGP-… lub Testy
Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 25.04.2019,
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/szkolenie/

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Przewodniczący OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901

RANKING WYSTAWOWY ZA ROK 2018 – WYNIKI!

Zwycięzca Rankingu miejsce I- SZNAUCER MINIATUROWY CZARNY-VICTORIOUS STAR Black Shance wł. Beata Oleszczuk 
Zwycięzca Rankingu miejsce II – CHOW-CHOW -NE PLUS ULTRA De Sun Vit wł. Julia Dziemianko, Beata Dziemianko
Zwycięzca Rankingu miejsce III DOG NIEMIECKI – CHANEL The Doors wł. Alicja Mech, Izabela Zych

W KATEGORII PSY DOROSŁE :

GRUPA I
1. Airplanes Nala Let Me Love You (owczarek australijski) wł. Katarzyna Dąbrowska 409
2. WILDWOOD RED MORAINE (owczarek australijski) Sfora z Krasnego Boru wł. Katarzyna Dąbrowska 183
GRUPA II
1. CHANEL The Doors ( dog niemiecki ) wł. Alicja Mech 712
2. AISHA Asterniger (sznaucer olbrzym) wł. Jolanta Rutkowska 604
3. ANATOL Asterniger (sznaucer olbrzym) wł. Karol Gurban 402
GRUPA III
1. CALISTA Żywe Srebro (Foksterier Szorstkowłosy ) wł. Anna Chober 530
2. BRUNO Wiślana Lutra (Border Terrier ) wł. Dorota Rykaczewska 92
GRUPA IV
1. JORIKA z Chaty Pati (jamnik długowłosy króliczy) wł. Wanda Więsek 674
2. ABSOLUTE STAR Empire of Glory (jamnik krótkowłosy standardowy) wł. Natalia Kofanov 234
3. LEA Gwiazda Wikingów (jamnik szorstkowłosy miniaturowy) wł. Dorota Rykaczewska 74
GRUPA V
1. NE PLUS ULTRA De Sun Vit (Chow – Chow ) wł. Beata Dziemianko 680
GRUPA VI
1. OSI – VADASZ KÓCSAG (Gończy węgierski) wł. Dorota Rykaczewska 291
GRUPA VII
1. BORA Bonahill (Wyżeł Niemiecki Szorstkowłosy ) wł. Jacek Wąs 406
2. HARD ROCK Under Sett FCI (Seter Szkocki Gordon ) wł. Aleksandra Zukal 241
GRUPA VIII
1. Komandoria Kowalki BIRKA (Flat-Coated Retriever) wł. Joanna Piecuch 113
2. Komandoria Kowalki ALSAFI (Flat-Coated Retriever) wł. Joanna Piecuch 37
3. AMORE Ta-Bajka(Labrador Retriever) wł. Sylwia Szymczak 35
GRUPA IX
1. KOSMOS Baltic Sand (Japan Chin ) wł. Danuta Rakowska 576
2. EMMANUEL KANT Baltic Sand (Japan Chin ) wł. Danuta Rakowska 249
3. DELIS SAKURA RYZAAYA ROMACHKA (Japan Chin ) wł. Alina , Aleksandra Stoeck 206
GRUPA X
1. Must be Shadow ANTWERP (Chart Angielski Whippet ) wł. Anna Majka

W KATEGORII PSY MŁODE :
1. VICTORIOUS STAR Black Shance (sznaucer miniaturowy czarny) wł. Beata Oleszczuk 943
2. Just Kidding Allstar (Staffordshire Bull Terrier) wł. Dariusz Ubogi, Marek Prużyński 515
3. CARDEA Hajan Polonia (sznaucer miniaturowy czarny ) wł. Beata Oleszczuk 385

W KATEGORII PSY STARSZE
1. KREMOWKA Arhus ( Dog Niemiecki ) wł. Alicja Mech 253
2. OTO ALUTKA Polka Poland (Flat-Coated Retriever)wł. Joanna Piecuch 213
3. VICTOR JEAN DIDIER Zboj z Raduszki (Sznaucer miniaturowy) wł. Beata Oleszczuk 132

Wszystkim serdecznie gratulujemy 

WALNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU W KOSZALINIE

Zarząd oddziału informuje, że dnia 17 marca 2019r. (niedziela) o godzinie 10:00 w TRAWA HOTEL SPORT  ul. Polnych traw 1 , Koszalin , 76-039 Stare Bielice Odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału ZKwP w Koszalinie.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska za rok bieżący.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający, co najmniej roczny staż członkostwa w Związku i opłaconą składkę członkowską za rok bieżący;

– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Planowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności za 2018 r.:
8. a) Zarządu Oddziału
9. b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
10. c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
11. d) Sprawozdanie finansowe
12. e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
13. f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
14. Dyskusja nad sprawozdaniami
15. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.
16. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2019.
17. Wybór Władz Oddziału na kadencję 2019-2022.
18. Ogłoszenie wyników oddziałowego Rankingu Wystawowego za rok 2018 oraz wręczenie nagród zwycięzcom.
19. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
20. Wolne Wnioski
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia  będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

RANKING NAJLEPSZYCH PSÓW :)

UWAGA ! Specjalnie dla członków naszego Oddziału 🙂
RANKING NAJLEPSZYCH PSÓW 🙂

Ranking obejmuje czas – 1 .01.2018 – 31.12.2018

Karty wystawowe należy przesłać na mail : ranking@zkwp-koszalin.pl lub przynieść do oddziału – do osoby zajmującej się rankingiem w terminie DO 28.02.2019 .

Wyniki i wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym.

REGULAMIN I TABELA PUNKTOWA :

Wystawy ZKWP Koszalin!

Z wielką radością informujemy, że mamy zatwierdzone Wystawy Psów Rasowych organizowane przez nasz oddział 🙂

07.09.2019 – Krajowa Wystawa Psów Rasowych ( wszystkie grupy FCI )
08.09.2019 – Krajowa Wystawa Psów Rasowych ( wszystkie grupy FCI )

Możliwość zdobycia 2 X CWC 🙂
Szczegóły już wkrótce!