Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

aktualnosci Aktualności

Praca Biura Oddziału w czasie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że w okresie świątecznym i noworocznym biuro oddziału będzie pracowało w następujące sposób:

23, 26, 27 grudnia – nieczynne

30 grudnia – w godz. 16.00-19.00

2 i 6 stycznia – nieczynne

 

 

 

Praca Biura Oddziału w czasie świąteczno-noworocznym

Informujemy, że w okresie świątecznym i noworocznym biuro oddziału będzie pracowało w następujące sposób:

23, 26, 27 grudnia – nieczynne

30 grudnia – w godz. 16.00-19.00

2 i 6 stycznia – nieczynne

 

 

 

Biuro Oddziału nieczynne

Informujemy, że w dniu 31 października 2014 roku (piątek) biuro Oddziału będzie nieczynne.

Zmiana w deklaracji członkowskiej

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

ZAWIESZENIE

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego z dnia 9 września 2014 roku zostało zwieszone wykonanie uchwały Zarządu Oddziału w Koszalinie z dnia 1 lipca 2014 roku w spawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Oddziału.