Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

aktualnosci Aktualności

Genetyka wykłady

Zarząd Oddziału w Koszalinie serdecznie zaprasza

kontakt :

Grzegorz Wolski grzegorzwol3(at)wp.pl

Alicja Mech: hodowla.arhus(at)gmail.com

dna1aa

Sekcja Młodego Prezentera

Chcielibyśmy powołać do życia nowa sekcję:

SEKCJE MŁODEGO PREZENTERA

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat do kontaktu poprzez biuro naszego oddziału.

*****

Przypominamy:
Uczestnik konkursu „Młody Prezenter” po ukończeniu 16. roku życia musi być członkiem Związku, zgodnie z uregulowaniami zapisanymi w Statucie Związku

Regulamin konkursu  młody prezenter :

http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_konkursu_Mlody_Prezenter.pdf

 

Krajowa wystawa psów Myśliwskich w Manowie

Serdecznie zapraszamy na naszą XIII już WYSTAWĘ PSÓW MYŚLIWSKICH , która odbędzie się , jak co roku na terenie OHZ w Manowie.
Zaproszenie do sędziowania na wystawie przyjęli :
Maria Wawrzyniak
Andrzej Pławiński
Leszek Siejkowski
Aleksander Skrzyński

Opłaty :
Pierwszy pies (z katalogiem) – 100 zł
Drugi pies i następny (bez katalogu) – 90 zł,
Klasa młodszych szczeniąt ( z katalogiem ) – 50 zł,
Klasa szczeniąt ( z katalogiem ) – 50 zł,
Klasa weteranów ( z katalogiem ) – 50 zł,
Psy z tyt. Interchampiona ( z katalogiem ) – 50 zł,
Rasy polskie – 50 zł
Młodsze szczenięta, szczenięta, weterany RAS POLSKICH – 25 zł
Para hodowlana – 40 zł,
Grupa hodowlana – 40 zł
Młody Prezenter – 40 zł
Opłaty po terminie – 150 zł – bez względu na rasę i klasę psa.
W przypadku zgłoszenia większej ilości psów w róznych klasach przez jednego własciciela – przysługuje jeden katalog.
Parking w cenie zgłoszenia.

KONKURENCJE FINAŁOWE :

Młody Prezenter – L. Siejkowski
Najlepszy Pies Użytkowy – L.Siejkowski
Najlepszy Pies Rasy Polskiej – A.Skrzyński
Najlepsza Para Hodowlana – L. Siejkowski
Najlepsza Grupa Hodowlana – A.Skrzyński
Najlepsze Młodsze Szczenię – L. Siejkowski
Najlepsze Szczenię – L.Siejkowski
Najlepszy Junior – A.Skrzyński
Najlepszy Weteran – A.Skrzyński

GRUPA III – A.Pławiński
GRUPA IV – M.Wawrzyniak
GRUPA V – L. Siejkowski
GRUPA VI – A.Skrzyński
GRUPA VII – L.Siejkowski
GRUPA VIII – A.Skrzyński
GRUPA X – L.Siejkowski

BEST IN SHOW – ALEKSANDER SKRZYŃSKI

ZGŁOSZENIA DO 13.04.2018 przez formularz aktywny w systemie   www.wystawy.net

Wesołych Świąt

2018Wielkanoc

Walne Zgromadzenie członków Oddziału

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się
w dniu 25 marca 2018 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Koszalinie przy ul. Kruczej 12
Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
3. Powołanie Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
4. Powołanie Komisji Mandatowej
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności za 2017 r.:
a) Zarządu Oddziału
b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej
c) Oddziałowej Komisji Szkolenia
d) Sprawozdanie finansowe
e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017
10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza na 2018
11. Wolne Wnioski
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).
W przypadku opłacenia składki na konto Oddziału w ostatnich dniach przed Zebraniem, prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu!