Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

kontakt-ikona Kontakt

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Koszalinie
ul. Jana z Kolna 26/5
75-204 Koszalin

telefon/fax
+94 348 06 86

email
biuro@zkwp-koszalin.pl

godziny przyjęć
wtorek i piątek 16.00-19.00

Rodowody wydawane są przez Kierowników Sekcji we wtorki i piątki w godzinach 17.00 – 19.00.
Wpis „suka hodowlana” oraz „reproduktor” dokonywane są we wtorki i piątki w godzinach 17.00 – 19.00 .

konto bankowe
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468