Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

Opłaty

Rejestracja
Wpisowe 60 zł
Rejestracja 30 zł
Rodowód krajowy 60 zł
Składka członkowska 70 zł
RAZEM 220 zł

UWAGI:

1. Do rodowodu eksportowego należy obowiązkowo załącznik rodowody eksportowe.

Proszę pamiętać, że dokument należy wypełnić komputerowo lub maszynowo

2. Przy kryciu za granicą właściciel suki jest zobowiązany wykupić w swoim Oddziale Kartę Krycia i uzyskać na nie potwierdzenie. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora

Rodzaj opłaty Cena dotyczy Cena
Wpisowe opłata jednorazowa od członka przy wstąpieniu do ZKwP 60 zł
Składka członkowska członek, za 1 rok 70 zł
Rejestracja psa/suki opłata za rejestrację psa/suki 30 zł
Metryka dokument dla 1 szczenięcia 30 zł
Karta miotu dokument na 1 miot 25 zł
Przegląd miotu usługa na 1 miot 35 zł
Karta krycia dokument na 1 krycie 30 zł
Rodowód krajowy dokument dla 1 psa 60 zł
Rodowód eksportowy dokument dla 1 psa 120 zł
Rodowód eksportowy (ekspres) dokument dla 1 psa 300 zł
Nostryfikacja dokument dla 1 psa 60 zł
Nostryfikacja (ekspres) dokument dla 1 psa 150 zł
Księga wstępna dokument dla 1 psa 50 zł
Przydomek hodowlany nowy + każda zmiana 120 zł
Przydomek hodowlany - wpis do FCI 60 zł
Tatuaż 1 szczenię 5 zł
Duplikat rodowodu krajowego dokument dla 1 psa 25 zł
Duplikat rodowodu eksportowego dokument dla 1 psa 50 zł
Rodowód krajowy zmiana właściciela 30 zł
Rodowód eksportowy zmiana właściciela 60 zł
Certyfikat użytkowości Dokument 50 zł
Dyplom Championa Polski dokument dla 1 psa 60 zł
Dyplom Młodzieżowego Championa Polski dokument dla 1 psa 60 zł
Dylpom Championa Polski (wystawca zagraniczny) Dokument dla 1 psa 30 EURO
Dyplom Młodzieżowego Championa Polski (wystawca zagraniczny) dokument dla 1 psa 30 EURO
Rodowód krajowy zmiana na rodowód eksportowy 60 zł