Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

_DSC6561z Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

EGZAMINY I TESTY PSYCHICZNE!

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na następujące imprezy:
1. Egzaminy PT-1
2. Egzaminy BH
3. Egzaminy IPO
4. Testy psychiczne

Imprezy odbędą się 20.10. 2018

Sędzia – Tadeusz Roszkiewicz, Kierownik egzaminów – Andrzej Madejek, Sekretarz – Karol Gurban.
Miejsce imprez: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myśliwska Manowo 12, k/Koszalina godz. 10.00.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:
PT-1, BH, IPO-… lub Testy

Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł

Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 15.10.2018,

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.

Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/szkolenie/

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:

Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Więcej informacji:
Przewodniczący OKSP, instruktor szkolenia psów, Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzewodniczacy OKSP, instruktor szkolenia psów, Paweł Rutkowski tel. 501051901

 


SKŁAD KOMISJI:

Przewodniczący: Wojciech Oleszczuk – Asystent kynologiczny prób pracy, instruktor szkolenia psów ZKwP, pozorant-licencja ZKwP-   tel. 602444517
Wiceprzewodniczący:  Paweł Rutkowski  – Asystent kynologiczny prób pracy, zoopsycholog, instruktor szkolenia psów, upr. MEN, pozorant-licencja ZKwP- tel. 501051901
Sekretarz: Andrzej Madejek
Członkowie:
Jolanta Rutkowska – Instruktor szkolenia psów, upr. MEN
Izabela Oleś – socjalizacja szczeniąt
Jolanta Klauzińska
Karol Gurban
Anna Lewandowska
Agnieszka Gładysz
Więcej na facebooku-ZKwP-koszalin-szkolenie

Terminy egzaminów i testów psychicznych w 2018roku:
24,25.03.2018 -egzaminy PT, BH, IPO, testy psychiczne
9,10.06.2018 -egzaminy PT, BH, IPO, testy psychiczne, przegląd owczarków niemieckich
25.08.2018 -egzaminy PT, Obiedence,  BH, IPO, testy psychiczne
27,28.10.2018 -egzaminy PT, BH, IPO, testy psychiczne


Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/Koszalin zaprasza na następujące imprezy:

EGZAMINY I TESTY PSYCHICZNE!
1. Egzaminy PT-1
2. Egzaminy Obedience klasa 0
3. Egzaminy BH
4. Egzaminy IPO
5. Testy psychiczne

Imprezy odbędą się 25.08. 2018
Sędzia – Henryk Salomon, Kierownik egzaminów – Andrzej Madejek, Sekretarz – Karol Gurban.
Miejsce imprez: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myśliwska Manowo 12, k/Koszalina godz. 9.00.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:
PT-1, Obedience, BH, IPO-… lub Testy
Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, Obedience – 120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 21.08.2018,
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901


Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/Koszalin zaprasza na następujące imprezy:

1. Egzaminy PT-1
2. Egzaminy BH
3. Egzaminy IPO
4. Testy psychiczne
5. Przegląd hodowlany Owczarków Niemieckich

Imprezy odbędą się w dniach 09,10.06. 2018, rozpoczecie godz. 9.00
Sędzia – Krzysztof Dobrzański,  Kierownik egzaminów – Karol Gurban, Sekretarz – Andrzej Madejek

Miejsce imprez: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Strzelnica myśliwska Manowo 12, k/Koszalina. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem
PT-1, BH, IPO…, Testy, Przegląd ON.
Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł, Przeglad ON – 150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 03.06.2018,
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

formularz zgłoszeniowy w dostępny również na stronie internetowej http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/szkolenie/

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie imprezy przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Uwaga: Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu na terenie Ośrodka, tel. 664 988 426

Dodatkowe informacje:
Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901


OKSP Oddziału Koszalin zaprasza na następujące imprezy:

1. Egzaminy PT-1
2. Egzaminy BH
3. Egazminy IPO
4. Testy psychiczne

Imprezy odbędą się  25.03. 2018
Sędzia – Pan Tadeusz Roszkiewicz.
Miejsce imprez: Orlik – Osiedle Raduszka, Koszalin ul. Łubinów, godz. 13.00
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem
PT-1, BH, IPO-… lub Testy
Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 24.03.2018,
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

formularz zgłoszeniowy

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901OKSP Oddziału Koszalin zaprasza na następujące imprezy:

1. Egzaminy PT-1
2. Egzaminy BH
3. Egazminy IPO
4. Testy psychiczne

Imprezy odbędą się w dniach 28-29.10. 2017
Sędzia – Pan Tadeusz Roszkiewicz.
Miejsce imprez: Orlik – Osiedle Raduszka, Koszalin ul. Łubinów, godz. 10.00
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem
PT-1, BH, IPO-… lub Testy
Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 24.10.2017,
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

formularz zgłoszeniowy

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901


Uwaga: 19-20.08.2017 !  Zapraszamy na następujące imprezy :

1. Egzaminy Obedience w klasie 0
2. Egzaminy PT-1
3. Egzaminy BH
4. Egazminy IPO
5. Testy psychiczne

Imprezy odbędą się w dniach 19-20.08. 2017
Sędzia – Pan Tadeusz Roszkiewicz.
Miejsce imprez: Orlik – Osiedle Raduszka, Koszalin ul. Łubinów, godz. 10.00
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem Obedience
klasa 0, PT-1, BH, IPO-… lub Testy
Opłata startowa za jednego psa wynosi:
Obedience -120zł, PT -120zł, BH -150zł, IPO – 150, Testy -150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 14.08.2017,
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: egzamin Obedience , PT-1, BH, IPO, Testy, na załączonym formularzu zgłoszeniowym!

formularz zgłoszeniowy

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski tel. 501051901


Uwaga! 01.05.2017

EGZAMINY PT-1
EGZAMINY BH
EGZAMINY IPO
TESTY PSYCHICZNE
Egzaminy i Testy odbędą się w dniu 01.05.2017
Sędzia: Henryk Salomon – Sędzia Międzynarodowy
Miejsce egzaminów: Manowo, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Strzelnica Myśliwska
Egzaminy rozpoczną się o godz. 10.oo
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: egzamin PT-1, BH, IPO-V, IPO-I,  Testy,  na załączonym formularzu zgłoszeniowym!

 formularz zgłoszeniowy

Opłata za jednego psa wynosi:

Opłata za egzamin PT-1 – 100zł, BH  -150zł, IPO – 150zł, Testy -150zł,
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 26.04.2017
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:

Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:

Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk      tel. 602444517
Wiceprzew. OKSP Paweł Rutkowski  tel. 501051901


Uwaga!
najbliższe spotkanie na Hali Sportowej w Mielnie w piątek (Trzech Króli) 6.01.2017, o godzinie 11.00

Wszystkich właścicieli  szczeniąt dużych i małych ras oraz  młodzieżowych i dorosłych psów zapraszamy serdecznie!
Ćwiczenia z zakresu prezentacji psów w ringu są bezpłatne.
Podczas zajęć w hali będzie można również skorzystać z bezpłatnych porad związanych z niepożądanymi zachowaniami, wychowywaniem i szkoleniem szczeniąt i psów dorosłych. Porad udzielał będzie zoopsycholog, instruktor szkolenia psów Paweł Rutkowski.
A z zakresu weterenarii, porad dotyczących zdrowia i pielęgnacji naszych pupili udzielała będzie technik weterynarii, instruktor szkolenia psów Jolanta Rutkowska.
Koszt opłaty za wynajęcie hali na 1 osobę wynosi ok 4-5 złotych z zależności od ilości uczestników.
Będzie cieplutko i miła atmosfera .
Proszę nie zapomnieć zabrać ze sobą :
miski+ woda + ręczniki papierowe dla siusiających maluszków oraz
smakołyki i ringówki.

Zajęcia prowadzą:
Przew. OKSP, instr. szkol. psów Wojciech Oleszczuk
Z-ca. Przew. OKSP, instr.Szkol. psów Paweł Rutkowski
Członek OKSP, Izabela Oleś
Członek OKSP, instr. szkol. psów Jolanta Rutkowska


UWAGA! 16.10.2016

EGZAMINY PT-1
EGZAMINY BH
EGZAMINY IPO-V, IPO-I, IPO-II
TESTY PSYCHICZNE
Egzaminy i Testy odbędą się w dniu 16.10.2016
Sędzia: Tadeusz Roszkiewicz – Sędzia Międzynarodowy
Miejsce egzaminów: Manowo, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Strzelnica Myśliwska
Egzaminy rozpoczną się o godz. 10.oo
Kierownik egzaminów – Jolanta Rutkowska
Sekretarz – Beata Oleszczuk
Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca – Jolanta Rutkowska
Członkowie – Paweł Rutkowski, Wojciech Oleszczuk, Beata Oleszczuk

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: egzamin PT-1, BH, IPO-V, IPO-I,  Testy,  na załączonym formularzu zgłoszeniowym!

 formularz zgłoszeniowy

Opłata za jednego psa wynosi:

Opłata za egzamin PT-1 – 100zł, BH  -150zł, IPO – 150zł, Testy -150zł,
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 12.10.2016
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:

Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:

Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk      tel. 602444517
V-ce Przew. OKSP Paweł Rutkowski  tel. 501051901WAGA


Zajęcia szkoleniowe z zakresu PT, na WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH.
spotkania SOCJALIZACYJNE.    Więcej na facebooku-ZKwP-koszalin-szkolenie

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza wszystkich chętnych chcących szkolić swojego psa na cykliczne Warsztaty Szkoleniowe PT, oraz Spotkania socjalizacyjno – handlngowe.
Miejsce spotkania – boisko przy Orliku, osiedle Raduszka ul.Łubinów.
Na Warsztatach Szkoleniowych, w zależności od poziomu psa i jego wieku, uczymy skupiania uwagi na przewodniku, targetowania, chodzenia na luźnej smyczy. Uczymy także komend z PT i BH, np. siad, waruj, zostań, przywoływania itp.
Zajęcia opieramy na metodzie pozytywnego wzmocnienia, z wykorzystaniem różnych technik szkoleniowych.
Opłata za zajęcia szkoleniowe: 20zł/spotkanie,  spotkania socjalizacyjno – handlngowe  są nieodpłatne.
Karnety za szkolenia 80zł/cztery spotkania do nabycia w Biurze Oddziału lub po wpłacie na konto Oddziału, do odbioru u instruktora prowadzącego zajęcia po okazaniu dowodu wpłaty. Jest też możliwe kupno karnetu u Skarbnika Oddziału obecnego na zajęciach.
Podczas zajęć socjalizacyjnyo- handlingowych, (nieodpłatnych), szczeniaczki przyzwyczajane są do zabiegów pielęgnacyjnych, badania, podstaw prezentowania się na wystawie itp. Udzielamy również porad wychowawczych, żywieniowych itp. Zajęcia przeplatane są zabawą, która jest nagrodą, ale też rozwija cały repertuar zachowań socjalnych szczenięcia.
Prosimy zabrać ze sobą: miskę, wodę dla psa, dużo smakołyków, zwykłą obrożę i smycz (nie automatyczną).
Informacje:
Przewodniczący OKSP, instruktor szkolenia psów, Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Wiceprzewodniczący OKSP, instruktor szkolenia psów, Paweł Rutkowski tel.501051901DDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

zaprasza na:

EGZAMINY PT-1
EGZAMINY BH
EGZAMINY IPO-V, IPO-I
TESTY PSYCHICZNE
TESTY I PRZEGLĄD Owczarków Niemieckich

Egzaminy i Testy odbędą się w dniu 16.07.2016
Sędzia: Pan Waldemar Kosmalski – Sędzia Międzynarodowy
Miejsce egzaminów: Stadion Gwardii ul. Sportowa – płyta boczna
Egzaminy rozpoczną się o godz. 9.oo
Kierownik egzaminów – Beata Oleszczuk
Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca – Beata Oleszczuk
Członkowie – Paweł Rutkowski, Wojciech Oleszczuk, Jolanta Rutkowska

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: egzamin PT-1, BH, IPO-V, IPO-I,  Testy, Przegląd owczarków niemieckich, na załączonym formularzu zgłoszeniowym!

 formularz zgłoszeniowy

Opłata za jednego psa wynosi:

Opłata za egzamin PT-1 – 100zł, BH  -150zł, IPO – 150zł, Testy -150zł, Przegląd i Testy Owczarków Niemieckich – 200zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 12.07.2016
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:

Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.

Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:

Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk      tel. 602444517
V-ce Przew. OKSP Paweł Rutkowski  tel. 501051901


 

V-ty WAKACYJNY  KOSZALIŃSKI PIKNIK KYNOLOGICZNY!

2 Lipca 2016

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
Zaprasza wszystkich członków naszego Oddziału na spotkanie integracyjne
czyli:

„V-ty WAKACYJNY  KOSZALIŃSKI PIKNIK KYNOLOGICZNY!”

Biorąc pod uwagę oczekiwania członków naszego Oddziału, Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów serdecznie zaprasza wszystkich członków Oddziału wraz z rodzinami, czyli hodowców, właścicieli, wystawców, miłośników psów oraz osoby zainteresowane szkoleniem swoich ulubieńców, na spotkanie integracyjne, które organizujemy dnia 2.07.2016 o godzinie 16-tej w Manowie.(Ośrodek Edukacji Ekologicznej)
W programie spotkania przewidujemy:
– Ognisko – pieczenie kiełbasek (zapewniamy kiełbaski i napoje)
– Konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych.
– Warsztaty szkoleniowe z zakresu przygotowania naszego pupila do pięknego prezentowania się na ringu wystawowym
– Wymiana doświadczeń hodowlanych i wystawowych oraz wszystkie inne interesujące nas sprawy
– Dla zainteresowanych porady szkoleniowe z zakresu Psiego Przedszkola, PT, BH itp..
Zapraszamy członków ZKwP wraz z rodzinami, nie zapominamy o naszych pupilach!
Organizator:
Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Kontakt:
Wojciech Oleszczuk tel. 602 444 517
Paweł Rutkowski tel. 501 051 901


 

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów prowadzi  zajęcia socjalizacyjne dla młodszych i starszych szczeniąt w wieku od 3 do 9 miesięcy.

Miejsce i czas – Boisko przy Orliku na osiedlu Raduszka w soboty  w godzinach 10.00 – 12.00, zajęcia trwają jedną godzinę. Instruktor lub stażysta  OKSP prowadzący zajęcia, w porozumieniu z Kierownictwem OKSP i uczestnikami ma możliwość zmiany  godziny rozpoczęcia. Wiek piesków od 3 do 9 miesięcy.
Zajęcia mają na celu socjalizację, czyli przyzwyczajanie naszego szczeniaczka do przeróżnych zjawisk i sytuacji, które na pewno będą spotykać w środowisku i świecie, w którym żyją. Psy rodzą się z predyspozycją i umiejętnością do przyzwyczajania się i akceptowania tego, co będzie ich spotykało stale w ich środowisku i dalszym życiu. Młode pieski są mniej lękliwe i mają wielką skłonność do poznawania nowych rzeczy zjawisk i sytuacji.
Ale trzeba pamiętać, że ta zdolność jest aktywna jedynie przez określony czas,  do szóstego miesiąca życia a następnie stopniowo zanika. W tym okresie rozwijają się i utrwalają  zachowania społeczne.  Szczenięta uczą się szybciej niż starsze psy i łatwiej generalizują zdobyte umiejętności.
Na zajęciach, szczeniaczki uczą się skupiania uwagi na przewodniku, przyzwyczajane są do zabiegów pielęgnacyjnych, podstaw prezentowania się na wystawie itp.  W pracy ze szczeniętami wykorzystujemy ich naturalne popędy: ciekawość, chęć aktywności, potrzebę zabawy, ruchliwości, eksploracji.
Zajęcia opieramy na metodzie pozytywnego wzmocnienia, szkolenia przeplatane są zabawą, która jest nagrodą, ale też rozwija cały repertuar zachowań socjalnych szczenięcia.
Podczas zajęć, udzielamy również porad wychowawczych, żywieniowych itp. W zajęciach mogą uczestniczyć rodziny właścicieli szczeniąt.

Opr. Paweł Rutkowski
Kontakt: Izabela Oleś tel. 608 637 556


UWAGA!    KURS PT-1, BH – zmiana terminu!

Termin rozpoczęcia kursu 7.05.2016, zakończenie przewidywane jest w pierwszych dniach lipca br.

Zajęcia odbywały się będą na boisku przy Orliku na osiedlu Raduszka w Koszalinie dwa do trzech razy w tygodniu. Przewidziane jest 25 spotkań po dwie godziny lekcyjne.
Kurs prowadzony będzie według regulaminów ZKwP i FCI. Uczestnicy kursu po jego zakończeniu, będą mieli możliwość zdania egzaminu organizowanego przez nasz Oddział 16.07.2016r, na zasadach regulaminów PT-1 i BH.
Przypominamy, że zdanie jednego z w/w egzaminów, zgodnie z obowiązującymi regulaminami, jest bezwzględnym warunkiem dla psów i przewodników chcących przystąpić do szkolenia obronnego IPO-V, IPO-I lub SPr 1-3.
W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości chętnych, kurs zostanie odwołany.
Koszt kursu wynosi 650zł, płatne w biurze lub na konto oddziału.
Właściciel psa musi mieć opłaconą składkę członkowską za 2016 rok.

Zgłoszenia chętnych przyjmują:
Przewodniczący OKSP Wojciech Oleszczuk tel. 602 444 517
Wiceprzewodniczący OKSP Paweł Rutkowski tel. 501 051 901


ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

zaprasza na:

EGZAMINY PT-1
EGZAMINY BH
EGZAMINY IPO-V, IPO-I, IPO-II
TESTY PSYCHICZNE

Egzaminy i Testy odbędą się w dniu 01.05.2016
Sędzia: Pan Henryk Salomon – Sędzia Międzynarodowy
Miejsce egzaminów: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Manowie
Egzaminy rozpoczną się o godz. 9.oo
Kierownik egzaminów – Anna Lewandowska
Sekretarz egzaminów – Jolanta Rutkowska

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: egzamin PT-1, BH, IPO-V, IPO-I, IPO-II  lub Testy, na załączonym formularzu zgłoszeniowym!

 formularz zgłoszeniowy

Opłata za jednego psa wynosi:

Opłata za egzamin PT-1 – 100zł, BH  -150zł, IPO – 150zł, Testy -150zł
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 25.04.2016
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:

Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy, dowód opłacenia składki członkowskiej za br.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem.

Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:

Przew. OKSP Wojciech Oleszczuk      tel. 602444517
V-ce Przew. OKSP Paweł Rutkowski  tel. 501051901


UWAGA!

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
Zaprasza wszystkich członków naszego Oddziału na spotkanie integracyjne
czyli:

„IV-ty WIOSENNY KOSZALIŃSKI PIKNIK KYNOLOGICZNY!”

Biorąc pod uwagę oczekiwania członków naszego Oddziału, Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów serdecznie zaprasza wszystkich członków Oddziału, czyli hodowców, właścicieli, wystawców, miłośników psów oraz osoby zainteresowane sportowym szkoleniem swoich ulubieńców, na spotkanie integracyjne, które organizujemy dnia 17.04.2016 o godzinie 16-tej w Manowie.(Ośrodek Edukacji Ekologicznej)
W programie spotkania przewidujemy:
– Ognisko – pieczenie kiełbasek (zapewniamy kiełbaski i napoje)
– Konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych.
– Warsztaty szkoleniowe z zakresu przygotowania naszego pupila do pięknego prezentowania się na ringu wystawowym
– Wymiana doświadczeń hodowlanych i wystawowych oraz wszystkie inne interesujące nas sprawy
– Dla zainteresowanych rozpoczęcie kursu PT, BH.
Zapraszamy członków ZKwP wraz z rodzinami, nie zapominamy o naszych pupilach!
Organizator:
Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Kontakt:
Wojciech Oleszczuk tel. 602 444 517
Paweł Rutkowski tel. 501 051 901