Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział Koszalin

CACIB Koszalin 24-25.06.2017

Władze oddziału

Zarząd oddziału

Przewodniczący Zarządu Oddziału: Grzegorz Wolski
V-ce Przewodnicząca ds. organizacyjnych: Joanna Chruścicka
V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych: Andrzej Pławiński
Sekretarz: Monika Tomas – Czerepkow
Skarbnik: Alicja Mech
Członek: Danuta Rakowska
Członek: Aleksandra Zukal
Członek: Anna Lewandowska
Członek: Andrzej Czesnowski
Zastępca: Dorota Rykaczewska
Zastępca: Anna Bielińska
(Ostatnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 17-03-2019 roku)

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca: Dorota Gajowiak 
 • Zastępca: Paweł Rutkowski
 • Sekretarz: Anna Sosnowska

Oddziałowy Sąd Koleżeński

 • Przewodnicząca: Anna Bazylak
 • Zastępca Krzysztof Lewicki
 • Sekretarz Grażyna Kowalska

Rzecznik Dyscyplinarny

 • Anna Grządziel-Buhl

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

 • Przewodniczący: Wojciech Oleszczuk
 • Wiceprzewodniczący: Paweł Rutkowski
 • Sekretarz: Andrzej Madejek

Spis sędziów

 • Andrzej Czesnowski – sędzia międzynarodowy pracy psów myśliwskich
 • Marek Frąszczak – sędzia międzynarodowy pracy psów myśliwskich
 • Andrzej Pławiński – sędzia międzynarodowy – Gr. III FCI – wszystkie rasy
 • Maciej Wytyk – sędzia międzynarodowy – Gr. VIII FCI – wszystkie rasy
 • Aleksandra Zukal – sędzia międzynarodowy – Gr. VII – wszystkie rasy

Asystenci wystawowi

 • Dorota Gajowiak – Gr. I – Owczarki i inne psy pasterskie (bez ON)
 • Alicja Mech – Gr. II – molosy, psy górskie, szwajcarskie psy górskie i do bydła
 • Izabela Zych – Gr. II – psy górskie i szwajcarskie psy górskie i do bydła
 • Adriana Lesiuk – Gr. II – psy górskie i szwajcarskie psy górskie i do bydła
 • Anna Lewandowska – Gr. II – molosy
 • Jerzy Filipowicz – Gr. II – boksery
 • Paweł Rutkowski – Gr. II – pinczery i sznaucery
 • Wojciech Oleszczuk – Gr. II – pinczery i sznaucery
 • Beata Dziemianko – Gr. V
 • Grzegorz Wolski – Gr. V
 • Grażyna Kowalska – Jarosz – Gr. V
 • Monika Tomas – Czerepkow – Gr. VI
 • Anna Michalczyk – Gr VII
 • Kamila Chruścicka – Gr. IX a
 • Joanna Chruścicka – Gr. IX b
 • Izabela Oleś – Gr. IX b
 • Anna Sosnowska – Gr IX

Stażyści

 • Danuta Makowska
 • Dariusz Lorenc
 • Dorota Rykaczewska
 • Katarzyna Sobolewska
 • Marta Niedźwiedzka
 • Renata Wielechowska
 • Sylwia Persyk – Waszkiewicz
 • Dorota Gajowiak – strona internetowa
 • Dorota Rykaczewska – strona FB

Asystenci prób pracy

 • Jerzy Filipowicz – praca psów towarzyszących PT
 • Paweł Rutkowski – praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH
 • Wojciech Oleszczuk -praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH

Instruktorzy

 • Wojciech Oleszczuk – asystent kynologiczny prób pracy,  instruktor szkolenia psów, upr. MEN, pozorant-licencja ZKwP
 • Paweł Rutkowski -asystent kynologiczny prób pracy,  instruktor szkolenia psów, pozorant, upr. MEN, pozorant-licencja ZKwP
 • Jolanta Rutkowska – instruktor szkolenia psów, upr. MEN

Stażyści

Adriana Lesiuk
Anna Lewandowska
Danuta Makowska
Dariusz Lorenc
Dorota Rykaczewska
Izabela Zych
Kamila Chruścicka
Katarzyna Sobolewska
Marta Niedzwiedzka
Renata Wielechowska
Sylwia Persyk-Waszkiewicz

Anna Bielińska – strona internetowa

Dorota Rykaczewska-  Strona FB