1. Znakowanie mikrochipem
Zgodnie z Uchwałą ZG z dnia 25.07.2020 wprowadzono obowiązek znakowania mikrochipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP po 01.01.2021 ( zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję).

2. Wniosek o certyfikat przydomka hodowlanego ( dla już zarejestrowanych przydomków)
– dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl
– Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący,
– może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać
– wniosek o certyfikat. W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać
– z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest
– w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy
– zostanie włączony do systemu e-zkwp).
– Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach, elektronicznej (plik PDF)
– bezpłatnej oraz drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać
– również w systemie – płatności on-line PayU). W przypadku wersji drukowanej,
– certyfikat udostępniony zostanie również w postaci pliku PDF (do pobrania w
– systemie), a wydrukowany zostanie wysłany pocztą na adres właściciela – przydomka.
– W załączeniu przesyłamy również instrukcję postępowania przy składaniu wniosku o certyfikat przydomka

3. Zasady współwłasności przydomka hodowlanego.
Przypominamy że wszyscy właściciele przydomka hodowlanego używają go w swoich oddziałach równocześnie i niezależnie.
Metryki są wystawiane przez oddział w którym urodziły się szczenięta, hodowcą są wszyscy współwłaściciele przydomka, natomiast w rubryce adres wpisujemy adres hodowcy, u którego urodził się dany miot. Zasady współwłasności psa/suki określa załącznik nr 11 do Regulaminu hodowli psów rasowych.