Jeśli nie należysz jeszcze do Związku Kynologicznego.

Możesz zostać członkiem i działaczem związku nawet jeśli nie posiadasz psa rasowego, a jesteś jedynie miłośnikiem kynologii!

Aby zostać członkiem ZKwP należy złożyć „Deklarację członkowską” , która musi zostać przyjęta przez Prezydium Oddziału.
Koszt: 70,00 zł wpisowe, 100,00 zł składka roczna

Jeśli chcesz wyrobić psu/suce rodowód lub posiadasz rodowód zagraniczny.

Jeżeli chcesz wyrobić psu/suce rodowód i posiadasz metryczkę ZKwP lub posiadasz rodowód zagraniczny, należy złożyć druk w biurze oddziału celem nadania numeru rejestracyjnego oraz przekazania do Zarządu Głównego w Warszawie. Czas oczekiwania ok. 2 miesiące.
Koszt: 45,00 zł rejestracja, 60,00 zł rodowód krajowy, 60,00 nostryfikacja rodowodu zagranicznego

Jest możliwość wyrobienia rodowodu w trybie expressowym. Czas oczekiwania ok. 7 dni
Koszt: 300,00 rodowód krajowy, 150,00 nostryfikacja

Jeśli chcesz wystąpić o nadanie przydomka hodowlanego.
Posiadasz suczkę z nadanymi uprawnieniami hodowlanymi ,należy wystąpić o przydomek hodowlanym. Przydomek hodowlany jest niezbędny aby szczeniaczki otrzymały metryczki. Druk dostępny jest w „plikach do pobrania” .Maksymalnie można podać 5 propozycji. Czas oczekiwania 3 miesiące.
Koszt 120,00 zł

Przed złożeniem wniosku o nadanie przydomka hodowlanego należy sprawdzić w wykazie nadanych przydomków na stronie Zarządu Głównego i na stronie FCI (tutaj).

Jeśli chcesz wystąpić o wyrobienie rodowodu eksportowego szczeniaczkowi.

O wyrobienie rodowodu eksportowego występuje hodowca. W tym celu należy złożyć druk metryczki wraz z drukiem : rodowód eksportowy – załącznik” , który dostępny jest na naszej stronie internetowej w „plikach do pobrania”. Bez załącznika metryczka nie będzie przyjęta celem wyrobienia rodowodu eksportowego.
Koszt 120,00 tryb zwykły, 300,00 tryb expresowy

Składka członkowska

Informujemy, że składka członkowska wynosi 100 zł za rok.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Deklaracja członkowska

Druk deklaracji członkowskiej znajduje się na stronie „Pliki do pobrania„.