Jeśli nie należysz jeszcze do Związku Kynologicznego.

Możesz zostać członkiem i działaczem związku nawet jeśli nie posiadasz psa rasowego, a jesteś jedynie miłośnikiem kynologii!

Aby zostać członkiem ZKwP należy złożyć „Deklarację członkowską” , która musi zostać przyjęta przez Prezydium Oddziału.

Jeśli chcesz wyrobić psu/suce rodowód lub posiadasz rodowód zagraniczny.

Jeżeli chcesz wyrobić psu/suce rodowód i posiadasz metryczkę ZKwP lub posiadasz rodowód zagraniczny, należy złożyć druk w biurze oddziału celem nadania numeru rejestracyjnego oraz przekazania do Zarządu Głównego w Warszawie. Czas oczekiwania ok. 2 miesiące.

Jeśli chcesz wystąpić o nadanie przydomka hodowlanego.
Posiadasz suczkę z nadanymi uprawnieniami hodowlanymi ,należy wystąpić o przydomek hodowlanym. Przydomek hodowlany jest niezbędny aby szczeniaczki otrzymały metryczki. Druk dostępny jest w „plikach do pobrania” .Maksymalnie można podać 5 propozycji. Czas oczekiwania 3 miesiące.

Przed złożeniem wniosku o nadanie przydomka hodowlanego należy sprawdzić w wykazie nadanych przydomków na stronie Zarządu Głównego i na stronie FCI (tutaj).

Jeśli chcesz wystąpić o wyrobienie rodowodu eksportowego szczeniaczkowi.

O wyrobienie rodowodu eksportowego występuje hodowca. W tym celu należy złożyć druk metryczki wraz z drukiem : rodowód eksportowy – załącznik” , który dostępny jest na naszej stronie internetowej w „plikach do pobrania”. Bez załącznika metryczka nie będzie przyjęta celem wyrobienia rodowodu eksportowego.

Składka członkowska

Informujemy, że składka członkowska wynosi 100 zł za rok.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Deklaracja członkowska

Druk deklaracji członkowskiej znajduje się na stronie „Pliki do pobrania„.