Jeśli nie należysz jeszcze do Związku Kynologicznego

Możesz zostać członkiem i działaczem związku nawet jeśli nie posiadasz psa rasowego, a jesteś jedynie miłośnikiem kynologii! Wystarczy zgłosić się do biura, wypełnić odpowiednią deklarację i opłacić roczną składkę członkowską oraz wpisowe.

Składka członkowska

Informujemy, że składka członkowska wynosi 70 zł za rok.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Deklaracja członkowska

Druk deklaracji członkowskiej znajduje się na stronie „Pliki do pobrania„.