SKŁAD KOMISJI:

Przewodniczący OKSP
Wojciech Oleszczuk
Asystent kynologiczny prób pracy
instruktor szkolenia psów ZKwP
pozorant – licencja ZKwP  
tel. 602444517

Wiceprzewodniczący
Paweł Rutkowski
Asystent kynologiczny prób pracy
zoopsycholog
instruktor szkolenia psów
upr. MEN
pozorant – licencja ZKwP
tel. 501051901

Sekretarz
Andrzej Madejek

Członkowie:
Jolanta Rutkowska – Instruktor szkolenia psów, upr. MEN
Izabela Oleś – socjalizacja szczeniąt
Jolanta Klauzińska
Karol Gurban
Anna Lewandowska
Agnieszka Gładysz


Formularz zgłoszenia udziału w egzaminie/zawodach/testach