SKŁAD KOMISJI:

Przewodnicząca OKSP
Aleksandra Zukal

Wiceprzewodniczący
Dariusz Lorenc

Sekretarz
Sylwia Persyk-Waszkiewicz

Członkowie:
Anna Lewandowska


Formularz zgłoszenia udziału w egzaminie/zawodach/testach