SKŁAD KOMISJI:

Przewodnicząca OKSP
Aleksandra Zukal
Wiceprzewodniczący
Dariusz Lorenc
Sekretarz
Sylwia Persyk-Waszkiewicz

Członkowie:
Justyna Dąbrowska
Anna Lewandowska
Ewa Kiryk
Karolina Kunz
Izabela Oleś


Handling:
Aleksandra Zukal
Sylwia Persyk-Waszkiewicz

Psy użytkowe/sportowe:
Dariusz Lorenc
Justyna Dąbrowska
Karolina Kunz
Ewa Kiryk
Anna Lewandowska

Młody prezenter:
Izabela Oleś


Formularz zgłoszenia udziału w egzaminie/zawodach/testach