Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie zaprasza na Przegląd Psów/Suk kwalifikujący do Hodowli.

Przegląd odbędzie się 31.07.2024 (środa) od godz. 16:00 w siedzibie oddziału ( UWAGA: zmiana adresu)

Udział w przeglądzie mogą brać suki, które ukończyły 15 miesięcy,z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 3 ( Suki niektórych ras miniaturowych i wielkogłowych od 12 miesięcy)

Grupa FCI 2.
Buldog angielski
Grupa FCI 9.
Boston terrier
Buldog francuski
Chihuahua długowłosy
Chihuahua krótkowłosy
Mops
Pekińczyk

Udział w przeglądzie mogą brać psy po ukończeniu 12 miesięcy.

Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do RHPR) muszą je spełnić, aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną.

Oceniającym będzie: Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Piotr Król.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dla członków oddziału”

Właściciele psów/suk którzy są członkami innych oddziałów, pragnący wziąć udział w naszym przeglądzie , muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać zgodę macierzystego oddziału.

Koszt: 900,00 zł  , rasy polskie: 450,00 – płatne na nasze konto : 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468 ( zgodnie z Regulaminem Przeglądów Hodowlanych, opłata za przegląd nie podlega zwrotowi)

Zgloszenia przyjmujemy do 29.07.2024.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ( informacja znajduje się na naszej stronie internetowej ), aby reproduktor oraz suka hodowlana otrzymał/a uprawnienia hodowlane, muszą mieć wykonane badanie profilu DNA.

Składka w kwocie 100,00 za 2024 rok musi być opłacona.Płatności przelewem na konto Oddziału:

Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane – kto i za co dokonał wpłaty NP:  „karta krycia 1x, karta miotu 1x, metryki 6x, Jan Kowalski”.
Braku opisu spowoduje, że księgowość będzie zwracała się oficjalne mailem o wyjaśnienie do przelewu. Prawidłowo opisane przelewy zaoszczędzą Państwu i nam dodatkowej pracy.Pierwsze praktyczne zajęcia nauki prezentacji psa w ringu – Sala-Koszalin ZKwP O/Koszalin.


23-24 .03.20204  odbył się planowany trening z pozorantem,  egzaminy IGP, BH oraz testy psychiczne org -.OKSP O/Koszalin 


UWAGA!

Informujemy, że warsztaty tropowców planowane na 20 kwietnia 2024 zostały ODWOŁANE.❗️Egzaminy❗️ BH, IGP, PT 1 ,Testy psychiczne oraz Trening przygotowujący do egzaminów IGP oraz testów psychicznych.

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin potwierdza, że 24.03.2024 odbędą się :
1. Egzaminy BH
2. Egzaminy IGP
3.PT1
4. Testy psychiczne

miejsce: Niedalino Przystań kajakowa nad rz. Radew, gmina Świeszyno

godz. rozpoczęcia 10.00

Natomiast trening z pozorantem odbędzie się 23.03.2024 – miejsce spotkania j.w. a start o godz.11.00.

WszystkicH uczestników po przybyciu na miejsce prosimy o kontakt z kierownikiem kol. Daiuszem Lorencem i sekretariatem w celu potwierdzenia obecności i okazania wymaganego dowódu wpłaty w dowolnej formie ( papierowej, w telefonie).

ps. JESZCZE PRZEZ KILKA DNI PRZYJOWANE SĄ NOWE ZGŁOSZENIA


I halowe zawody Obedience  klasy 0-1

Przy dużym zangażowaniu naszych członków , w  przyjaznej atmosferze po raz  pierwszy nasz  oddział przerowadził pierwsze halowe zawody Obedience  klasy 0-1

Oto wyniki:  

Sędzia : Katarzyna Drobik-Michalska i Przewodniczący ZKwP Oddział Koszalin Grzegorz Wolski z finalistkami klasy 0 :
1 Ewa Kiryk i Gullig
2 Patrycja Firkowska i Polly
3 Monika Chadryś i Swix


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie, Sekcja Psów Myśliwskich w roku 2024 zamierza zorganizować n/w imprezy kynologiczne:

1. Warsztaty Szkoleniowe Tropowców i Posokowców w Wiewiórowie w dniach 20.04.2024.

2. Warsztaty szkoleniowe z zakresu DUMMY kl. E.P.0 / Żydowo-Chrustowo.

3. Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców w dniu 15.09.2024 w Wiewiórowie.

4. Testy Hodowlane Wyżłów w dniu 26.10.2024 / Zydowo-Chrustowo


Koszalin 05.03.2024

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału w Koszalinie.

Zarząd Koszalińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 22 marca 2024 godz. 17.00, które odbędzie się w siedzibie Koszalińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce . – ul. 1 Maja 36, 75-001 Koszalin.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Związku, którzy opłacili składkę członkowską za 2024. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia dostępny jest do wglądu w Sekretariacie Oddziału.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w dniu 22 marca 2024.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów
3. Stwierdzenie ważności oraz prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności:
➢ Zarządu Oddziału
➢ Oddziałowej Komisji Hodowlanej
➢ Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
8. Sprawozdanie finansowe
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
11. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału
12. Uchwalenie planu pracy na rok bieżący oraz preliminarza na rok bieżący
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


ZAWODY OBEDIENCE KOSZALIN
10 MARCA 2024

Link do wydarzenia na portalu Facebook

Wszystkie szczegóły w wyżej podanym linku.

Kierownik zawodów i zgłoszenia przyjmuje kol. Ewa Thinking Dog- Ewa Kiryk

‼️ ZAPRASZAMY ‼️


Ostatni raz przed podwyżką !!!

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie zaprasza na Przegląd Psów/Suk kwalifikujący do Hodowli.

Przegląd odbędzie się 24.02.2024 od godz. 11:00 w siedzibie oddziału.

Udział w przeglądzie mogą brać suki, które ukończyły 15 miesięcy, psy, które ukończyły 12 miesięcy, a rasy wielkogłowe 12 miesięcy.

Oceniającym będzie: Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Piotr Król.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dla członków oddziału”

Właściciele psów/suk którzy są członkami innych oddziałów, pragnący wziąć udział w naszym przeglądzie , muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać zgodę macierzystego oddziału.

Koszt: 700,00 zł , rasy polskie: 350,00 – płatne na nasze konto : 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468.

Zgloszenia przyjmujemy do 22.02.2024.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ( informacja znajduje się na naszej stronie internetowej ), aby reproduktor oraz suka hodowlana otrzymał/a uprawnienia hodowlane, muszą mieć wykonane badanie profilu DNA.

Składka w kwocie 100,00 za 2024 rok musi być opłacona.

Od dnia 01.03.2024 opłata za przegląd kwalifikujący wynosić będzie:
900,00 od psa/suki
450,00 od psa/suki – rasy polskie.


Zawody Obedience dla klas 0 i 1

Organizator ZKwP oddział Koszalin

Sędzia: Katarzyna Drobik-Michalska

Lokalizacja: Brzeźniki 10km od Koszalina

Zawody odbywać się będą na hali końskiej

Limit zawodników na dzień 25

Koszt 130zł

Osoba do kontaktu:
Ewa  Kiryk,  Ewa.kiryk@gmail.com , tel   795 781 433


Marzec – Trening z pozorantem. 

23.03.2024 r. OKSP ZKwP O Koszalin pragnie wszystkich zainteresowanych członków ZKwP zaprosić  na trening z pozorantem p.Dariuszem Makarewiczem O/ Koszalin.
Udział w  tym treningu mogą wziąć  udział wszyscy członkowie  którzy chcą  miło spędzić i popracować ze swoim psem nawet jeśli nie  będzie  on teraz  podchodził do testów czy  egzaminów. 

ZGŁOSZENIA  DO 21.03.2024

Link do formularza zgłoszeniowego:

http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84

Więcej infomacji uzyskacie Państwo od kol. Anna Lewandowska  880 989 990 i kol. Dariusz  Lorenc  509 994 514.


Egzaminy BH, IGP, PT 1, Testy psychiczne oraz Trening przygotowujący do egzaminów IGP oraz testów psychicznych.

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:

 1. Egzaminy BH
 2. Egzaminy IGP
 3. PT1
 4. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są na 24.03.2024

 • planowane miejsce: Niedalino , gmina Świeszyno – zobacz na mapie >>
  -Sędzia międzynarodowy –p. Aleksander Skrzyński O/Szczecin
  -Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres:
  biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:BH, IGP-, PT1 i Testy, lub dostarczyć osobiście.
  -Opłata startowa za jednego psa wynosi:BH -150zł, IGP – 200 zł , PT 1 -150zł Testy – 200 zł
  Uwaga : zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą przy opłacenj składce rocznej.
  Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
  Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału formularz >>

  Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
  Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały),
  oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu)
  dowód wpłaty za egzaminy
  Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
  Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.
  Dodatkowe informacje otzrymacie państwo od kol.
  Anna Lewandowska 880 989 990 i kol. Dariusz Lorenc 509 994 514
  oraz będą umieszczone na stronie na 7 dni przez terminem imprezy kynologicznej.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY w imieniu Zarządu ZKwP O/Koszalin i OKSP .
  Uwaga : Uwaga : Uwaga
  Jednocześnie Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza 23.03.2024 r. wszystkich zainteresowanych członków ZKwP na trening z pozorantem p.Dariuszem Makarewiczem O/Koszalin , przygotowujący do egzaminów IGP oraz testów psychicznych.
  Planowane miejsce -NIedalino , gmina Świeszyno
 • koszt treningu 100 zł ( dwa wejścia psa)
 • wpłaty prosimy wysyłać tylko na konto Oddziału Koszalin:Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
  z dopiskiem – ” trening z pozorantem „
  Dowód wpłaty musi być okazany przed przystąpieniem do treningu.
  Link do formularza zgłoszeniowego:
  http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84

Więcej infomacji uzyskacie Państwo od kol. Anna Lewandowska 880 989 990 i kol. Dariusz Lorenc 509 994 514
Kolejne szczególy podamy również na stronie na 7 dni przez treningiem. Zapraszamy


Z dużym zainteresowaniem członkowie naszego oddziału wzięli udział w 32. Finale – Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na zaproszenie jednego z największych osiedli w Koszalinie  , os. Morskie członkowie naszego oddziały dwukrotnie  tego dnia  wystapili i prezentowali swoje pupile. 

Udział nas  nie  kończył się  jedynie na  prezentacji poszczególnych ras psów  które  tego dnia  przyjechały ale mieszkańcy mieli  mozliwość  bezpośredniego kontaktu z hodowcami i ich psami .   

Oddział nasz  brał udział w licytacji poprzez  udostępnienie  gadżetów ale  oraz publikacji kynologicznych w tym pięknego wydania   „100 lat kynologii w wolnej Polsce”  oraz  sepcjalistycznch  publikacji  dla hodowców i miłosników psa rasowego Chow- Chow. 

A jak było ….zdjęcia  to pokazują. 


𝑹𝑨𝑵𝑲𝑰𝑵𝑮 𝟐𝟎𝟐𝟑

Zapraszamy do przesyłania kart ocen na adres e-mail ranking@zkwp-koszalin.pl.

Prosimy aby w jednym e-mail znajdowały się karty tylko jednego psa a oprócz kart w treści e-mail wypisane wyniki wystaw.

W razie pytań kontakt z Izabela Stankiewicz tel. 796009390


Przypominamy, że składka członkowska za rok 2024 wynosi 100,00 zł, zapraszamy do wpłat.


TESTY HODOWLANE WYŻŁÓW

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.09.2023 na e-mail biuro@zkwp-koszalin.pl

W zgłoszeniu powinno znajdować się imię i nazwisko właściciela psa, nazwa psa oraz kopia rodowodu.

Opłaty w wysokości 180zl (za każdego zgłoszonego psa) prosimy dokonywać na konto bankowe oddziału.

95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Testy odbędą się na podstawie regulaminu ZKwP.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. +48 696932858


23.09.2023 Egzaminy BH, IGP, Testy psychiczne

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:

 1. Egzaminy BH
 2. Egzaminy IGP
 3. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są na 23.09.2023

Miejsce: Strzekęcino , gmina Świeszyno

Sędzia – Michał Szalc

https://goo.gl/maps/oQ5YSHhoPYkjCw289

-Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.
-Opłata startowa za jednego psa wynosi:BH -150zł, IGP – 200 zł , Testy – 200 zł
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału formularz >> http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84

Równocześnie Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza 22.09.2023 r. członków ZKwP na trening z pozorantem Markiem Ogorzałkiem , przygotowujący do egzaminów IGP oraz testów psychicznych.
Miejsce – Strzekęcino , gmina Świeszyno
https://goo.gl/maps/oQ5YSHhoPYkjCw289

 • koszt treningu 100 zł ( dwa wejścia )
 • wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468 z dopiskiem – trening

Link do formularza zgłoszeniowego: http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84

więcej informacji – Justyna Dąbrowska 693246466

Marek Ogorzałek
Członek Związku Kynologicznego w Polsce od 1997r.
Licencję pozoranta uzyskał w dniu 26 września 1999 roku, natomiast uchwałą prezydium GKSP z dnia 31 sierpnia 2003r. uzyskał tytuł pozoranta licencjonowanego drugiego stopnia.
Uczestniczył w wielu seminariach i kursach dla pozorantów oraz instruktorów w Polsce i za granicą.
Przez wiele lat brał czynny udział w testach psychicznych, egzaminach IPO, wystawach klubowych owczarków niemieckich,
a także w przygotowaniach psów zdających egzaminy IPO – obecnie IGP.
Wieloletnie doświadczenie nabywał również w pracy z psami przeznaczonymi do służb mundurowych.
Główną Jego pasją, od początku członkostwa w ZKwP, jest hodowla owczarków niemieckich z linii pracujących.


Dotyczy badania DNA:

 1. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10 grudnia 2022r. wprowadzono obowiązkowe badanie DNA dla suk hodowlanych od 1 lipca 2023r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana konta do wpłaty należności za badania DNA (informacja także na stronie Instytutu w Balicach)

      Nowy rachunek bankowy: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

 1. Przypominamy, że opłata za badanie DNA dla hodowców ZKwP wynosi 195 zł.

>> Wyniki rankingu psów oddziału za rok 2022 <<


Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

 • dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
 • dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Wszystkie informacje dotyczące badań DNA znajdą Państwo w menu po prawej stronie – zakładka badania DNA.


Szanowni Państwo.

Na stronie Zarządu Głównego ZKwP powstała Ogólnopolska Baza Szczeniąt do sprzedaży.

Przesyłamy instrukcję umieszczania informacji o szczeniętach.

ZGŁOSZENIE DO BIURA ODDZIAŁU: – obowiązkowe

 – należy zgłosić urodzony miot poprzez formularz znajdujący się na stronie : www.zkwp-Koszalin.pl

– na podstawie zgłoszenia powstanie „karta obiegowa miotu”, zostanie poinformowany kierownik sekcji o urodzeniu szczeniąt.

Nie jest to zgłoszenie na stronę Zarządu Głównego.

 ZGŁOSZENIE MIOTU NA STRONĘ ZARZĄDU GŁÓWNEGO – dobrowolne

– na stronie : www.e-zkwp.pl należy założyć swoje konto,

– każdy hodowca, który posiada wydany przez biuro ZG ZKwP certyfikat przydomka hodowlanego, może dodać ogłoszenie z poziomu swojego konta w systemie,

– warunkiem koniecznym, aby hodowca mógł dodać ogłoszenie, jest uzupełnienie w systemie numeru telefonu oraz wyrażanie zgody na publikację na stronie ZG ZKwP numeru telefonu i adresu e-mail,

– musi być przyznany przydomek hodowlany

– każdy hodowca ma możliwość dodawania dowolnej ilości ogłoszeń oraz ich usuwania w momencie kiedy staną się nieaktualne

– po dodaniu ogłoszenia ma ono status „oczekujące”

– „weryfikacja – zatwierdzenie” przez oddział nastąpi po dokonaniu przeglądu miotu oraz sprawdzeniu opłacenia składki za rok bieżący – proszę wprowadzać ogłoszenia po przeglądzie miotu.

– ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane na stronie Zarządu Głównego i będzie tam widoczne przez 3 miesiące od daty wprowadzenia lub do czasu usunięcia przez hodowcę lub administratora systemu.

W przypadku problemów z logowaniem lub z obsługą systemu prosimy o kontakt pod adresem: admin@zkwp.pl


Informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniach w dniu: 28 listopada, 1 grudnia i 10 grudnia 2022 podjął następujące Uchwały:

1. lek.wet.Błażej Orczyński – Koszalin – dołączył do nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego,

2. od 1 marca 2023 wchodzi obowiązek wykonywania zdjęć RTG tylko przez uprawnionych przez ZKwP w Polsce lekarzy weterynarii,

3. od 1 marca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla reproduktorów ( nabywających uprawnienia hodowlane),

4. od 1 lipca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla suk hodowlanych ( nabywających uprawnienia hodowlane).


Pismo informacyjne dotyczące specjalnych warunków dla przemieszczeń psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii.

W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich
rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union(UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów
eksportowych w wersji elektronicznej:1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny
rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.

 1. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
 2. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU.
  Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
 3. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
 4. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
 5. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI.

Warszawa, 09.03.2022 r.

Wszystkie Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

 1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji /RKF/ i z Białorusi /BCU/:
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji /RKF/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi /BCU/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r. i umowy zawartej do tego dnia.
 1. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
 • ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022r. /dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym/.
 1. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
 • ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce /po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy/ przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r.
 1. Wystawiania Championatów ( Polski, Młodzieżowy, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
 • wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022r. i z Białorusi po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.
 • wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej /UKU/ Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Z poważaniem
Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. hodowlanych


Drodzy hodowcy 🙂

Jeżeli chcecie pokazać swoje szczenięta na naszym fanpage – to prosimy fotkę z opisem ( nazwa hodowli, rodzice, info o szczeniętach, kontakt do hodowcy ) przesłać na adres mailowy biuro@zkwp-koszalin.pl lub na wiadomość na fanpage naszego oddziału.
Serdecznie zapraszamy 🙂


Komunikat ZKwP

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 11.12.2021r. podjął następujące uchwały: Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od...
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Zarząd koszalińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje w dniu 31 lipca 2021 r. o godzinie 11:00, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze...
Czytaj dalej

Wyniki Rankingu 2020

Prezentujemy Państwu wyniki rankingu naszego oddziału za 2020 rok (w załączeniu). Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Ranking 2020 (.pdf) Pobierz
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Uwaga! Od dnia 19.02.2021 kontakt z oddziałem możliwy jest pod nowym numerem telefonu – 883 886 884 (codziennie po godzinie 16:00).
Czytaj dalej

Komunikat ZKwP

1. Znakowanie mikrochipem Zgodnie z Uchwałą ZG z dnia 25.07.2020 wprowadzono obowiązek znakowania mikrochipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach...
Czytaj dalej

Loading