Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie informuje o zmianie adresu siedziby oddziału:


Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Koszalinie
1 Maja 36
75-800 Koszalin

Adres email: biuro@zkwp-koszalin.pl

Biuro Oddziału czynne będzie w każdy wtorek i piątek w godz. 16-19:00. Zapraszamy!

Kontakt telefoniczny: codziennie w godz. 16:00-19:00 (oprócz sobót i niedziel) pod numerem telefonu: 883 886 884.


Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie umieszczamy informacje dotyczące działalności naszego Oddziału.

konto bankowe
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468