Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie informuje o zmianie adresu siedziby oddziału:


Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Koszalinie
ul. Lechicka 1
75-832 Koszalin
(domek przy rondzie)


Uwaga! Od dnia 19.02.2021 kontakt z oddziałem możliwy jest pod nowym numerem telefonu – 883 886 884 (codziennie po godzinie 16:00).

email
biuro@zkwp-koszalin.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie umieszczamy informacje dotyczące działalności naszego Oddziału.

UWAGA!

Biuro Oddziału czynne w każdy piątek od 16:00 do 19:00.

Wpisy „suka hodowlana” oraz  „reproduktor”  dokonywane są wyłącznie w piątki w godzinach 17:00 – 19:00.

konto bankowe
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468