Zarząd oddziału

Przewodniczący Zarządu Oddziału: Grzegorz Wolski
V-ce Przewodnicząca ds. organizacyjnych: Joanna Chruścicka
V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych: Andrzej Pławiński
Sekretarz: Aleksandra Zukal
Skarbnik: Alicja Mech
Członek: Izabela Stankiewicz
Członek: Dorota Rykaczewska
Członek: Anna Lewandowska
Członek: Mateusz Kozieł

(Ostatnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 20.03.2022 roku)

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Iwona Olejarz
Zastępca: Monika Tomas
Sekretarz: Krzysztof Komaniecki

Członek: Anna Sosnowska
Członek: Adrianna Lesiuk
Członek: Sylwia Persyk-Waszkiewicz
Członek: Paweł Rutkowski

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodnicząca: Anna Bazylak
Zastępca: Grażyna Kowalska
Sekretarz: Kamila Chruścicka

Członek: Anna Stańczyk
Członek: Aleksandra Stańczyk
Członek: Alina Stoeck
Członek: Aleksandra Stoeck

Rzecznik Dyscyplinarny

Joanna Szpiega-Bzdoń

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Przewodniczący: Aleksandra Zukal
Wiceprzewodniczący: Dariusz Lorenc
Sekretarz: Sylwia Persyk-Waszkiewicz

Członek: Justyna Dąbrowska
Członek: Karolina Kunz
Członek: Ewa Kiryk
Członek: Anna Lewandowska
Członek: Izabela Oleś

Spis sędziów

Andrzej Czesnowski
– sędzia międzynarodowy pracy psów myśliwskich

Marek Frąszczak
– sędzia międzynarodowy pracy psów myśliwskich

Alicja Mech
– sędzia krajowy – Gr. II FCI – molosy, psy górskie, szwajcarskie psy górskie i do bydła

Izabela Oleś

– sędzia krajowy – Gr. IX FCI – rasy azjatyckie i molosy małego formatu

Andrzej Pławiński
– sędzia międzynarodowy – Gr. II FCI – pinczery, sznaucery i czarne teriery
– sędzia międzynarodowy – Gr. III FCI – wszystkie rasy

Grzegorz Wolski
– sędzia krajowy – Gr. V FCI – szpice i psy w typie pierwotnym

Maciej Wytyk
– sędzia międzynarodowy – Gr. VIII FCI – wszystkie rasy

Aleksandra Zukal
– sędzia międzynarodowy – Gr. IV – wszystkie rasy
– sędzia międzynarodowy – Gr. VII – wszystkie rasy
– sędzia międzynarodowy ras nieuznanych przez FCI

Asystenci wystawowi

Dorota Gajowiak – Gr. I – Owczarki i inne psy pasterskie (bez ON)
Izabela Stankiewicz – Gr. II – psy górskie i szwajcarskie psy górskie i do bydła
Adriana Lesiuk – Gr. II – psy górskie i szwajcarskie psy górskie i do bydła
Anna Lewandowska – Gr. II – molosy
Jerzy Filipowicz – Gr. II – boksery
Paweł Rutkowski – Gr. II – pinczery i sznaucery
Beata Dziemianko – Gr. V
Grażyna Kowalska – Jarosz – Gr. V
Monika Tomas – Gr. VI
Anna Stańczyk – Gr. VI
Anna Michalczyk – Gr VII
Joanna Szpiega – Bzdoń – Gr. VIII
Kamila Chruścicka – Gr. IX a
Joanna Chruścicka – Gr. IX b
Anna Sosnowska – Gr IX

Stażyści

Mateusz Kozieł
Dariusz Lorenc
Renata Wielechowska
Sylwia Persyk – Waszkiewicz
Dorota Rykaczewska – strona FB
Aleksandra Stańczyk
Klaudia Szkudlarska
Patrycja Zielińska

Asystenci prób pracy

Jerzy Filipowicz – praca psów towarzyszących PT
Paweł Rutkowski – praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH

Instruktorzy

Paweł Rutkowski -asystent kynologiczny prób pracy, instruktor szkolenia psów, pozorant, upr. MEN, pozorant-licencja ZKwP
Jolanta Rutkowska – instruktor szkolenia psów, upr. MEN