Zarząd oddziału

Przewodniczący Zarządu Oddziału: Grzegorz Wolski
V-ce Przewodnicząca ds. organizacyjnych: Joanna Chruścicka
V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych: Andrzej Pławiński
Sekretarz: Aleksandra Zukal
Skarbnik: Alicja Mech
Członek: Danuta Rakowska
Członek: Dorota Rykaczewska
Członek: Anna Lewandowska
Członek: Andrzej Czesnowski

Zastępca: Anna Bielińska

(Ostatnie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 17.03.2019 roku)

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Dorota Gajowiak
Zastępca: Paweł Rutkowski
Sekretarz: Anna Sosnowska
Zastępcy: Oleszczuk Beata, Olejarz Iwona

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodnicząca: Anna Bazylak
Zastępca: Krzysztof Lewicki
Sekretarz: Grażyna Kowalska
Stachowiak Roksana
Beata Leśniak
Grażyna Kowalska – Jarosz
Zastępcy: Czesnowski Bogdan, Stoeck Alina

Rzecznik Dyscyplinarny

Joanna Szpiega-Bzdoń

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Przewodniczący: Wojciech Oleszczuk
Wiceprzewodniczący: Paweł Rutkowski
Sekretarz: Andrzej Madejek

Spis sędziów

Andrzej Czesnowski
– sędzia międzynarodowy pracy psów myśliwskich

Marek Frąszczak
– sędzia międzynarodowy pracy psów myśliwskich

Andrzej Pławiński
– sędzia międzynarodowy – Gr. II FCI – pinczery, sznaucery i czarne teriery
– sędzia międzynarodowy – Gr. III FCI – wszystkie rasy

Maciej Wytyk
– sędzia międzynarodowy – Gr. VIII FCI – wszystkie rasy

Aleksandra Zukal
– sędzia międzynarodowy – Gr. VII – wszystkie rasy

Asystenci wystawowi

Dorota Gajowiak – Gr. I – Owczarki i inne psy pasterskie (bez ON)
Alicja Mech – Gr. II – molosy, psy górskie, szwajcarskie psy górskie i do bydła
Izabela Zych – Gr. II – psy górskie i szwajcarskie psy górskie i do bydła
Adriana Lesiuk – Gr. II – psy górskie i szwajcarskie psy górskie i do bydła
Anna Lewandowska – Gr. II – molosy
Jerzy Filipowicz – Gr. II – boksery
Paweł Rutkowski – Gr. II – pinczery i sznaucery
Wojciech Oleszczuk – Gr. II – pinczery i sznaucery
Beata Dziemianko – Gr. V
Grzegorz Wolski – Gr. V
Grażyna Kowalska – Jarosz – Gr. V
Monika Tomas – Czerepkow – Gr. VI
Anna Michalczyk – Gr VII
Joanna Szpiega – Bzdoń – Gr. VIII
Kamila Chruścicka – Gr. IX a
Joanna Chruścicka – Gr. IX b
Izabela Oleś – Gr. IX b
Anna Sosnowska – Gr IX

Stażyści

Danuta Makowska
Dariusz Lorenc
Katarzyna Sobolewska
Marta Niedźwiedzka
Renata Wielechowska
Sylwia Persyk – Waszkiewicz
Dorota Gajowiak – strona internetowa
Dorota Rykaczewska – strona FB

Asystenci prób pracy

Jerzy Filipowicz – praca psów towarzyszących PT
Paweł Rutkowski – praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH
Wojciech Oleszczuk -praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH

Instruktorzy

Wojciech Oleszczuk – asystent kynologiczny prób pracy, instruktor szkolenia psów, upr. MEN, pozorant-licencja ZKwP
Paweł Rutkowski -asystent kynologiczny prób pracy, instruktor szkolenia psów, pozorant, upr. MEN, pozorant-licencja ZKwP
Jolanta Rutkowska – instruktor szkolenia psów, upr. MEN