17.03.2023

Przygotowanie do testów psychicznych oraz egzaminów IGP z udziałem licencjonowanego pozoranta ZKwP – Marka Ogorzałka.

Termin: 14-15.04.2023r.
Miejsce: Strzekęcino gm. Świeszyno
Zgłoszenia: do 11.04.2023r na adres e-mail: szkolenia@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem TRENING
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84 zakładka Oddział/Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
Opłata startowa: 100 zł za jednego psa/za dzień, w tytule prosimy podać: Imię i nazwisko i ilośc psów
Wpłaty prosimy kierować na konto oddziału:
Bank Polska Kasa Opieki SA Grupa PeKaO SA II o/Koszalin, nr konta: 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą!
Osoba do kontaktu: Justyna Dąbrowska tel. 693246466

Ilość miejsc ograniczona! Psy z oddziału koszalińskiego mają pierwszeństwo przy zapisach.

Marek Ogorzałek
Członek Związku Kynologicznego w Polsce od 1997r.
Licencję pozoranta uzyskał w dniu 26 września 1999 roku, natomiast uchwałą prezydium GKSP z dnia 31 sierpnia 2003r. uzyskał tytuł pozoranta licencjonowanego drugiego stopnia.
Uczestniczył w wielu seminariach i kursach dla pozorantów oraz instruktorów w Polsce i za granicą.
Przez wiele lat brał czynny udział w testach psychicznych, egzaminach IPO, wystawach klubowych owczarków niemieckich, a także w przygotowaniach psów zdających egzaminy IPO – obecnie IGP.
Wieloletnie doświadczenie nabywał również w pracy z psami przeznaczonymi do służb mundurowych.
Główną Jego pasją, od początku członkostwa w ZkwP, jest hodowla owczarków niemieckich z linii pracujących.


15.03.2023

Egzaminy BH, IGP, Testy psychiczne

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:

 1. Egzaminy BH
 2. Egzaminy IGP
 3. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są w dniu: 22.04.2023r.
miejsce: Strzekęcino gm. Świeszyno.
Sędzia – Michał Szalc
Pozorant – Tomasz Wojciechowski
Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: szkolenia@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.
Opłata startowa za jednego psa wynosi:BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84
Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
➡️Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie
➡️książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały),
➡️oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu)
➡️dowód wpłaty za egzaminy
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach,
bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.
Dodatkowe informacje:
📢 Dariusz Lorenc – tel. 509 994 514


10.03.2023


>> Wyniki rankingu psów oddziału za rok 2022 <<


Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

 • dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
 • dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Wszystkie informacje dotyczące badań DNA znajdą Państwo w menu po prawej stronie – zakładka badania DNA.


Szanowni Państwo.

Na stronie Zarządu Głównego ZKwP powstała Ogólnopolska Baza Szczeniąt do sprzedaży.

Przesyłamy instrukcję umieszczania informacji o szczeniętach.

ZGŁOSZENIE DO BIURA ODDZIAŁU: – obowiązkowe

 – należy zgłosić urodzony miot poprzez formularz znajdujący się na stronie : www.zkwp-Koszalin.pl

– na podstawie zgłoszenia powstanie „karta obiegowa miotu”, zostanie poinformowany kierownik sekcji o urodzeniu szczeniąt.

Nie jest to zgłoszenie na stronę Zarządu Głównego.

 ZGŁOSZENIE MIOTU NA STRONĘ ZARZĄDU GŁÓWNEGO – dobrowolne

– na stronie : www.e-zkwp.pl należy założyć swoje konto,

– każdy hodowca, który posiada wydany przez biuro ZG ZKwP certyfikat przydomka hodowlanego, może dodać ogłoszenie z poziomu swojego konta w systemie,

– warunkiem koniecznym, aby hodowca mógł dodać ogłoszenie, jest uzupełnienie w systemie numeru telefonu oraz wyrażanie zgody na publikację na stronie ZG ZKwP numeru telefonu i adresu e-mail,

– musi być przyznany przydomek hodowlany

– każdy hodowca ma możliwość dodawania dowolnej ilości ogłoszeń oraz ich usuwania w momencie kiedy staną się nieaktualne

– po dodaniu ogłoszenia ma ono status „oczekujące”

– „weryfikacja – zatwierdzenie” przez oddział nastąpi po dokonaniu przeglądu miotu oraz sprawdzeniu opłacenia składki za rok bieżący – proszę wprowadzać ogłoszenia po przeglądzie miotu.

– ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane na stronie Zarządu Głównego i będzie tam widoczne przez 3 miesiące od daty wprowadzenia lub do czasu usunięcia przez hodowcę lub administratora systemu.

W przypadku problemów z logowaniem lub z obsługą systemu prosimy o kontakt pod adresem: admin@zkwp.pl


Informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniach w dniu: 28 listopada, 1 grudnia i 10 grudnia 2022 podjął następujące Uchwały:

1. lek.wet.Błażej Orczyński – Koszalin – dołączył do nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego,

2. od 1 marca 2023 wchodzi obowiązek wykonywania zdjęć RTG tylko przez uprawnionych przez ZKwP w Polsce lekarzy weterynarii,

3. od 1 marca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla reproduktorów ( nabywających uprawnienia hodowlane),

4. od 1 lipca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla suk hodowlanych ( nabywających uprawnienia hodowlane).


Pismo informacyjne dotyczące specjalnych warunków dla przemieszczeń psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii.

W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich
rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union(UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów
eksportowych w wersji elektronicznej:1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny
rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.

 1. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
 2. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU.
  Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
 3. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
 4. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
 5. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI.

Warszawa, 09.03.2022 r.

Wszystkie Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

 1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji /RKF/ i z Białorusi /BCU/:
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji /RKF/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi /BCU/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r. i umowy zawartej do tego dnia.
 1. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
 • ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022r. /dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym/.
 1. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
 • ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce /po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy/ przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r.
 1. Wystawiania Championatów ( Polski, Młodzieżowy, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
 • wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022r. i z Białorusi po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.
 • wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej /UKU/ Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Z poważaniem
Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. hodowlanych


Drodzy hodowcy 🙂

Jeżeli chcecie pokazać swoje szczenięta na naszym fanpage – to prosimy fotkę z opisem ( nazwa hodowli, rodzice, info o szczeniętach, kontakt do hodowcy ) przesłać na adres mailowy biuro@zkwp-koszalin.pl lub na wiadomość na fanpage naszego oddziału.
Serdecznie zapraszamy 🙂


Komunikat Oddziału

Od 1 lutego 2021 ponownie zapraszamy do biura O/Koszalin ul. Lechicka 1 , które będzie czynne do odwołania tylko w piątki...
Czytaj dalej

Komunikat ZKwP

1. Znakowanie mikrochipem Zgodnie z Uchwałą ZG z dnia 25.07.2020 wprowadzono obowiązek znakowania mikrochipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach...
Czytaj dalej
1 2