Zapraszamy Członków naszego oddziału na Spotkanie WIGILIJNE które odbędzie się 16.12.2022 🙂
koszt : 30 zł (wpłata na konto oddziału)
Zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy przesyłać do 06.12.2022 na adres e-mail: biuro@zkwp-koszalin.pl

Dokładne miejsce spotkania podamy po określeniu ilości chętnych 🙂 Mielno/Mielenko

Pismo informacyjne dotyczące specjalnych warunków dla przemieszczeń psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii.


1. Uchwały Zarządu Oddziału z dnia 14.11.2022 dotyczące zmiany opłat od  01.12.2022

– przegląd miotu  50,00 zł.

– wpisowe  70,00 zł

– opłata ryczałtowa za przesyłkę krajową   15,00 zł

– rejestracja psa   45,00 zł

– książeczki startowe / agility  15,00 zł

2. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głownego z dnia 5 listopada 2022 zmieniają się opłaty od 01.01.2023

–  za przegląd kwalifikacyjny do hodowli w 2023 roku wynosi 700,00 zł.

–  za przegląd kwalifikujący do hodowli ras polskich w 2023 roku wynosi 350,00.

–  wysokość składki w 2023 roku wynosi 100,00 zł.

Prosimy o sprawdzenie opłacenia składki za 2022 rok. Przypominamy, że 1 stycznia 2023 roku osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej za 2022 rok, zgodnie ze Statutem ZKwP zostaną wykreśleni z członkostwa ZKwP.


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie zaprasza na ostatni już w roku 2022 Przegląd Psów/Suk kwalifikujący do Hodowli w 2022 roku.

Przegląd odbędzie się 10.12.2022 od godz. 11:00 w siedzibie oddziału.

Udział w przeglądzie mogą brać psy/suki, które ukończyły 15 miesięcy, a rasy wielkogłowe 12 miesięcy.

Oceniającym będzie: Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Piotr Król.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dla członków oddziału”

Właściciele psów/suk którzy są członkami innych oddziałów, pragnący wziąć udział w naszym przeglądzie , muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać zgodę macierzystego oddziału.

Koszt: 580,00 zł  , rasy polskie: 290,00 – płatne na nasze konto : 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.12.2022.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwała Zarządu Głównego ZKwP z dnia 05.11.2022 opłaty za przegląd hodowlany od dnia 01.01.2023 wynoszą 700,00 oraz 350,00 – rasy polskie.


Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza członków oddziału wraz z pasami na bezpłatne warsztaty handlingowe.

Kiedy: 27.11.2022 (niedziela)
Gdzie: Świetlica w Cewlinie https://goo.gl/maps/ewnYamzW1vtFGTPr7
Godzina:
13.00 – pierwsza grupa, 10 psów
15.30 – druga grupa – 10 psów
Informacji udziela: Przewodnicząca OKSP Aleksandra Zukal (Messenger) lub telefonicznie kom. 605743943

Zapisy: ilość miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy, które przyjmujemy do 25.11.2022 poprzez formularz http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=761

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Egzaminy BH, IGP, Testy psychiczne

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:
1. Egzaminy BH
2. Egzaminy IGP
3. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są na 8.10.2022
Miejsce: Plac treningowy Dobrzyca k/ Koszalina
Sędzia – Aleksander Skrzyński.
Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.
Opłata startowa za jednego psa wynosi: BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału formularz >>
Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Anna Lewandowska – tel. 534630250


W dniach 20-21-22 sierpnia 2022 odbył się w miejscowości Strzekęcino / Niedalino trening z pozorantem ZKwP ( O/ Nowy Sącz): Markiem Ogorzałkiem. Trening z przygotowania do testów psychicznych, egzaminów IGP, Licencji Hodowlanej Owczarka Niemieckiego w ramach sekcji owczarka niemieckiego.

Na placu stawili się członkowie oddziału: Koszalin, Gdynia, Sopot, Poznań. Do treningu przystąpiły owczarki niemieckie zarówno z linii eksterierowej jak i pracującej. Tak długowłose jak i krótkowłose we wszystkich rodzajach umaszczenia ( czarne, czarno-podpalane, wilczaste). Trenowały również owczarki belgijskie i francuskie, jak i również boksery. Sekcja boksera miała silną obsadę!

Trening zorganizowała Justyna Dabrowska. Brawa dla niej za poświecenie prywatnego czasu i namówienie Marka do przyjazdu. A blisko nie miał…Pogoda dopisała. Upałów nie zanotowano. Trochę pokropiło. Warunki do treningu super! Oczywiście było ognisko i pieczenie kiełbasek w przerwie treningu. I długie rozmowy dotyczące hodowli, psychiki psów, stanu polskiej kynologii…Jednym słowem – wymiana poglądów. Trening udany! Psy zmęczone. Przewodnicy zadowoleni. Pozorant w jednym kawałku.

Zdjęcia: Julia Ogorzałek.

Chcielibyśmy zorganizować cykliczne treningi z udziałem Marka Ogorzałka. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Justyna ( tel 693 246 466).


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie zaprasza na Przegląd Psów/Suk kwalifikujący do Hodowli.

Przegląd odbędzie się 15.08.2022 od godz. 10:00 w siedzibie oddziału.

Udział w przeglądzie mogą brać psy/suki, które ukończyły 15 miesięcy, a rasy wielkogłowe 12 miesięcy.

Oceniającym będzie: Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Piotr Król.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dla członków oddziału”

Właściciele psów/suk którzy są członkami innych oddziałów, pragnący wziąć udział w naszym przeglądzie, muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać zgodę macierzystego oddziału.

Koszt: 580,00 zł  , rasy polskie: 290,00 – płatne na nasze konto : 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.08.2022


W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich
rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union(UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów
eksportowych w wersji elektronicznej:1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny
rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.

 1. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
 2. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU.
  Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
 3. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
 4. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
 5. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI.

Warszawa, 09.03.2022 r.

Wszystkie Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

 1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji /RKF/ i z Białorusi /BCU/:
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji /RKF/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi /BCU/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r. i umowy zawartej do tego dnia.
 1. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
 • ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022r. /dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym/.
 1. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
 • ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce /po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy/ przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r.
 1. Wystawiania Championatów ( Polski, Młodzieżowy, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
 • wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022r. i z Białorusi po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.
 • wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej /UKU/ Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Z poważaniem
Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. hodowlanych


Drodzy hodowcy 🙂

Jeżeli chcecie pokazać swoje szczenięta na naszym fanpage – to prosimy fotkę z opisem ( nazwa hodowli, rodzice, info o szczeniętach, kontakt do hodowcy ) przesłać na adres mailowy biuro@zkwp-koszalin.pl lub na wiadomość na fanpage naszego oddziału.
Serdecznie zapraszamy 🙂


Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Zarząd koszalińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje w dniu 31 lipca 2021 r. o godzinie 11:00, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze...
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Od 11 czerwca biuro Oddziału otwarte będzie w każdy piątek w godz.16-19:00. Zapraszamy!
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Uwaga! Biuro Oddziału zostało zamknięte do odwołania - przechodzimy na pracę zdalną. Kontakt z kierownikiem biura codziennie po godz. 16:00....
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie informuje, że od dnia 26.03.2021 aż do odwołania biuro oddziału będzie nieczynne - przechodzimy na...
Czytaj dalej

Wyniki Rankingu 2020

Prezentujemy Państwu wyniki rankingu naszego oddziału za 2020 rok (w załączeniu). Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Ranking 2020 (.pdf) Pobierz
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Uwaga! Od dnia 19.02.2021 kontakt z oddziałem możliwy jest pod nowym numerem telefonu – 883 886 884 (codziennie po godzinie 16:00).
Czytaj dalej
1 2 3