Szanowni Państwo.

Na stronie Zarządu Głównego ZKwP powstała Ogólnopolska Baza Szczeniąt do sprzedaży.

Przesyłamy instrukcję umieszczania informacji o szczeniętach.

ZGŁOSZENIE DO BIURA ODDZIAŁU: – obowiązkowe

 – należy zgłosić urodzony miot poprzez formularz znajdujący się na stronie : www.zkwp-Koszalin.pl

– na podstawie zgłoszenia powstanie „karta obiegowa miotu”, zostanie poinformowany kierownik sekcji o urodzeniu szczeniąt.

Nie jest to zgłoszenie na stronę Zarządu Głównego.

 ZGŁOSZENIE MIOTU NA STRONĘ ZARZĄDU GŁÓWNEGO – dobrowolne

– na stronie : www.e-zkwp.pl należy założyć swoje konto,

– każdy hodowca, który posiada wydany przez biuro ZG ZKwP certyfikat przydomka hodowlanego, może dodać ogłoszenie z poziomu swojego konta w systemie,

– warunkiem koniecznym, aby hodowca mógł dodać ogłoszenie, jest uzupełnienie w systemie numeru telefonu oraz wyrażanie zgody na publikację na stronie ZG ZKwP numeru telefonu i adresu e-mail,

– musi być przyznany przydomek hodowlany

– każdy hodowca ma możliwość dodawania dowolnej ilości ogłoszeń oraz ich usuwania w momencie kiedy staną się nieaktualne

– po dodaniu ogłoszenia ma ono status „oczekujące”

– „weryfikacja – zatwierdzenie” przez oddział nastąpi po dokonaniu przeglądu miotu oraz sprawdzeniu opłacenia składki za rok bieżący – proszę wprowadzać ogłoszenia po przeglądzie miotu.

– ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane na stronie Zarządu Głównego i będzie tam widoczne przez 3 miesiące od daty wprowadzenia lub do czasu usunięcia przez hodowcę lub administratora systemu.

W przypadku problemów z logowaniem lub z obsługą systemu prosimy o kontakt pod adresem: admin@zkwp.pl


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie zaprasza na Przegląd Psów/Suk kwalifikujący do Hodowli.

Przegląd odbędzie się 04.02.2023 od godz. 11:00 w siedzibie oddziału.

Udział w przeglądzie mogą brać psy/suki, które ukończyły 15 miesięcy, a rasy wielkogłowe 12 miesięcy.

Oceniającym będzie: Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Piotr Król.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dla członków oddziału”.

Właściciele psów/suk którzy są członkami innych oddziałów, pragnący wziąć udział w naszym przeglądzie, muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać zgodę macierzystego oddziału.

Koszt: 700,00 zł  , rasy polskie: 350,00 – płatne na nasze konto : 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468.

Zgloszenia przyjmujemy do 02.02.2023.

Składka w kwocie 100,00 za 2023 rok musi być opłacona.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ( informacja znajduje się na naszej stronie internetowej) od 1 marca 2023, aby pies reproduktor otrzymał uprawnienia hodowlane, będzie musiał mieć wykonane badanie profilu DNA.Informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniach w dniu: 28 listopada, 1 grudnia i 10 grudnia 2022 podjął następujące Uchwały:

1. lek.wet.Błażej Orczyński – Koszalin – dołączył do nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego,

2. od 1 marca 2023 wchodzi obowiązek wykonywania zdjęć RTG tylko przez uprawnionych przez ZKwP w Polsce lekarzy weterynarii,

3. od 1 marca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla reproduktorów ( nabywających uprawnienia hodowlane),

4. od 1 lipca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla suk hodowlanych ( nabywających uprawnienia hodowlane).


Pismo informacyjne dotyczące specjalnych warunków dla przemieszczeń psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii.


1. Uchwały Zarządu Oddziału z dnia 14.11.2022 dotyczące zmiany opłat od  01.12.2022

– przegląd miotu  50,00 zł.

– wpisowe  70,00 zł

– opłata ryczałtowa za przesyłkę krajową   15,00 zł

– rejestracja psa   45,00 zł

– książeczki startowe / agility  15,00 zł

2. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głownego z dnia 5 listopada 2022 zmieniają się opłaty od 01.01.2023

–  za przegląd kwalifikacyjny do hodowli w 2023 roku wynosi 700,00 zł.

–  za przegląd kwalifikujący do hodowli ras polskich w 2023 roku wynosi 350,00.

–  wysokość składki w 2023 roku wynosi 100,00 zł.

Prosimy o sprawdzenie opłacenia składki za 2022 rok. Przypominamy, że 1 stycznia 2023 roku osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej za 2022 rok, zgodnie ze Statutem ZKwP zostaną wykreśleni z członkostwa ZKwP.


W dniach 20-21-22 sierpnia 2022 odbył się w miejscowości Strzekęcino / Niedalino trening z pozorantem ZKwP ( O/ Nowy Sącz): Markiem Ogorzałkiem. Trening z przygotowania do testów psychicznych, egzaminów IGP, Licencji Hodowlanej Owczarka Niemieckiego w ramach sekcji owczarka niemieckiego.

Na placu stawili się członkowie oddziału: Koszalin, Gdynia, Sopot, Poznań. Do treningu przystąpiły owczarki niemieckie zarówno z linii eksterierowej jak i pracującej. Tak długowłose jak i krótkowłose we wszystkich rodzajach umaszczenia ( czarne, czarno-podpalane, wilczaste). Trenowały również owczarki belgijskie i francuskie, jak i również boksery. Sekcja boksera miała silną obsadę!

Trening zorganizowała Justyna Dabrowska. Brawa dla niej za poświecenie prywatnego czasu i namówienie Marka do przyjazdu. A blisko nie miał…Pogoda dopisała. Upałów nie zanotowano. Trochę pokropiło. Warunki do treningu super! Oczywiście było ognisko i pieczenie kiełbasek w przerwie treningu. I długie rozmowy dotyczące hodowli, psychiki psów, stanu polskiej kynologii…Jednym słowem – wymiana poglądów. Trening udany! Psy zmęczone. Przewodnicy zadowoleni. Pozorant w jednym kawałku.

Zdjęcia: Julia Ogorzałek.

Chcielibyśmy zorganizować cykliczne treningi z udziałem Marka Ogorzałka. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Justyna ( tel 693 246 466).


W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich
rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union(UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów
eksportowych w wersji elektronicznej:1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny
rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.

 1. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
 2. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU.
  Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
 3. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
 4. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
 5. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI.

Warszawa, 09.03.2022 r.

Wszystkie Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

 1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji /RKF/ i z Białorusi /BCU/:
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji /RKF/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi /BCU/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r. i umowy zawartej do tego dnia.
 1. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
 • ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022r. /dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym/.
 1. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
 • ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce /po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy/ przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r.
 1. Wystawiania Championatów ( Polski, Młodzieżowy, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
 • wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022r. i z Białorusi po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.
 • wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej /UKU/ Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Z poważaniem
Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. hodowlanych


Drodzy hodowcy 🙂

Jeżeli chcecie pokazać swoje szczenięta na naszym fanpage – to prosimy fotkę z opisem ( nazwa hodowli, rodzice, info o szczeniętach, kontakt do hodowcy ) przesłać na adres mailowy biuro@zkwp-koszalin.pl lub na wiadomość na fanpage naszego oddziału.
Serdecznie zapraszamy 🙂