17.03.2023

Przygotowanie do testów psychicznych oraz egzaminów IGP z udziałem licencjonowanego pozoranta ZKwP – Marka Ogorzałka.

Termin: 14-15.04.2023r.
Miejsce: Strzekęcino gm. Świeszyno
Zgłoszenia: do 11.04.2023r na adres e-mail: szkolenia@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem TRENING
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84 zakładka Oddział/Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
Opłata startowa: 100 zł za jednego psa/za dzień, w tytule prosimy podać: Imię i nazwisko i ilośc psów
Wpłaty prosimy kierować na konto oddziału:
Bank Polska Kasa Opieki SA Grupa PeKaO SA II o/Koszalin, nr konta: 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą!
Osoba do kontaktu: Justyna Dąbrowska tel. 693246466

Ilość miejsc ograniczona! Psy z oddziału koszalińskiego mają pierwszeństwo przy zapisach.

Marek Ogorzałek
Członek Związku Kynologicznego w Polsce od 1997r.
Licencję pozoranta uzyskał w dniu 26 września 1999 roku, natomiast uchwałą prezydium GKSP z dnia 31 sierpnia 2003r. uzyskał tytuł pozoranta licencjonowanego drugiego stopnia.
Uczestniczył w wielu seminariach i kursach dla pozorantów oraz instruktorów w Polsce i za granicą.
Przez wiele lat brał czynny udział w testach psychicznych, egzaminach IPO, wystawach klubowych owczarków niemieckich, a także w przygotowaniach psów zdających egzaminy IPO – obecnie IGP.
Wieloletnie doświadczenie nabywał również w pracy z psami przeznaczonymi do służb mundurowych.
Główną Jego pasją, od początku członkostwa w ZkwP, jest hodowla owczarków niemieckich z linii pracujących.


15.03.2023

Egzaminy BH, IGP, Testy psychiczne

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:

 1. Egzaminy BH
 2. Egzaminy IGP
 3. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są w dniu: 22.04.2023r.
miejsce: Strzekęcino gm. Świeszyno.
Sędzia – Michał Szalc
Pozorant – Tomasz Wojciechowski
Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: szkolenia@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.
Opłata startowa za jednego psa wynosi:BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84
Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
➡️Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie
➡️książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały),
➡️oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu)
➡️dowód wpłaty za egzaminy
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach,
bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.
Dodatkowe informacje:
📢 Dariusz Lorenc – tel. 509 994 514


10.03.2023


>> Wyniki rankingu psów oddziału za rok 2022 <<


Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

 • dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
 • dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Wszystkie informacje dotyczące badań DNA znajdą Państwo w menu po prawej stronie – zakładka badania DNA.


Szanowni Państwo.

Na stronie Zarządu Głównego ZKwP powstała Ogólnopolska Baza Szczeniąt do sprzedaży.

Przesyłamy instrukcję umieszczania informacji o szczeniętach.

ZGŁOSZENIE DO BIURA ODDZIAŁU: – obowiązkowe

 – należy zgłosić urodzony miot poprzez formularz znajdujący się na stronie : www.zkwp-Koszalin.pl

– na podstawie zgłoszenia powstanie „karta obiegowa miotu”, zostanie poinformowany kierownik sekcji o urodzeniu szczeniąt.

Nie jest to zgłoszenie na stronę Zarządu Głównego.

 ZGŁOSZENIE MIOTU NA STRONĘ ZARZĄDU GŁÓWNEGO – dobrowolne

– na stronie : www.e-zkwp.pl należy założyć swoje konto,

– każdy hodowca, który posiada wydany przez biuro ZG ZKwP certyfikat przydomka hodowlanego, może dodać ogłoszenie z poziomu swojego konta w systemie,

– warunkiem koniecznym, aby hodowca mógł dodać ogłoszenie, jest uzupełnienie w systemie numeru telefonu oraz wyrażanie zgody na publikację na stronie ZG ZKwP numeru telefonu i adresu e-mail,

– musi być przyznany przydomek hodowlany

– każdy hodowca ma możliwość dodawania dowolnej ilości ogłoszeń oraz ich usuwania w momencie kiedy staną się nieaktualne

– po dodaniu ogłoszenia ma ono status „oczekujące”

– „weryfikacja – zatwierdzenie” przez oddział nastąpi po dokonaniu przeglądu miotu oraz sprawdzeniu opłacenia składki za rok bieżący – proszę wprowadzać ogłoszenia po przeglądzie miotu.

– ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane na stronie Zarządu Głównego i będzie tam widoczne przez 3 miesiące od daty wprowadzenia lub do czasu usunięcia przez hodowcę lub administratora systemu.

W przypadku problemów z logowaniem lub z obsługą systemu prosimy o kontakt pod adresem: admin@zkwp.pl


Informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniach w dniu: 28 listopada, 1 grudnia i 10 grudnia 2022 podjął następujące Uchwały:

1. lek.wet.Błażej Orczyński – Koszalin – dołączył do nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego,

2. od 1 marca 2023 wchodzi obowiązek wykonywania zdjęć RTG tylko przez uprawnionych przez ZKwP w Polsce lekarzy weterynarii,

3. od 1 marca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla reproduktorów ( nabywających uprawnienia hodowlane),

4. od 1 lipca 2023 wprowadza się obligatoryjnie badania DNA dla suk hodowlanych ( nabywających uprawnienia hodowlane).


Pismo informacyjne dotyczące specjalnych warunków dla przemieszczeń psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii.

W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich
rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union(UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów
eksportowych w wersji elektronicznej:1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny
rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.

 1. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
 2. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU.
  Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
 3. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
 4. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
 5. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI.

Warszawa, 09.03.2022 r.

Wszystkie Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

 1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji /RKF/ i z Białorusi /BCU/:
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji /RKF/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi /BCU/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r. i umowy zawartej do tego dnia.
 1. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
 • ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022r. /dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym/.
 1. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
 • ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce /po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy/ przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r.
 1. Wystawiania Championatów ( Polski, Młodzieżowy, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
 • wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022r. i z Białorusi po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.
 • wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej /UKU/ Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Z poważaniem
Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. hodowlanych


Drodzy hodowcy 🙂

Jeżeli chcecie pokazać swoje szczenięta na naszym fanpage – to prosimy fotkę z opisem ( nazwa hodowli, rodzice, info o szczeniętach, kontakt do hodowcy ) przesłać na adres mailowy biuro@zkwp-koszalin.pl lub na wiadomość na fanpage naszego oddziału.
Serdecznie zapraszamy 🙂


Komunikat ZKwP

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 11.12.2021r. podjął następujące uchwały: Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od...
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Zarząd koszalińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje w dniu 31 lipca 2021 r. o godzinie 11:00, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze...
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Uwaga! Biuro Oddziału zostało zamknięte do odwołania - przechodzimy na pracę zdalną. Kontakt z kierownikiem biura codziennie po godz. 16:00....
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie informuje, że od dnia 26.03.2021 aż do odwołania biuro oddziału będzie nieczynne - przechodzimy na...
Czytaj dalej

Wyniki Rankingu 2020

Prezentujemy Państwu wyniki rankingu naszego oddziału za 2020 rok (w załączeniu). Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Ranking 2020 (.pdf) Pobierz
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Uwaga! Od dnia 19.02.2021 kontakt z oddziałem możliwy jest pod nowym numerem telefonu – 883 886 884 (codziennie po godzinie 16:00).
Czytaj dalej
1 2