Drodzy członkowie ZKwP/ Koszalin

Teraz niespodzianka dla Zwycięzców Wystawy Światowej w Brnie oraz Zwycięzców Wystawy Europejskiej w Budapeszcie.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kart ocen z Waszymi osiągnięciami (Zw. Świata 2021, Mł. Zw. Świata 2021, Zw. Świata Młodszych Szczeniąt 2021, Zw. Świata Szczeniąt 2021, Zw. Europy 2021, Mł. Zw. Europy 2021, Zw. Europy Młodszych Szczeniąt 2021 oraz Zw. Europy Szczeniąt 2021).

Gratulujemy serdecznie i czekamy na Wasze zgłoszenia do 25.01.2022 na adres mailowy: ranking@zkwp-koszalin.pl


Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:
1. Egzaminy PT
2. Egzaminy BH
3. Egzaminy IGP
4. Testy psychiczne

Testy i egzaminy planowane są na 11-12.02.2022.
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie koło Koszalina.
Uwaga: Termin i godzinę rozpoczęcia poszczególnych egzaminów i testów podamy uczestnikom oddzielnie.

Sędzia – Tadeusz Roszkiewicz.

Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem:
PT-, BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.

Opłata startowa za jednego psa wynosi:
PT -120zł, BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin
95 1240 3653 1111 0000 4188 3468

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału: http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=84

Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

UWAGA: W związku z zaostrzającą się pandemią coronavirusa, uczestnicy egzaminów i testów zobowiązani są do noszenia na terenie egzaminów maseczek ochronnych, oraz do zachowania odpowiedniego odstępu od innych osób. Na terenie egzaminów mogą jednocześnie przebywać wyłącznie osoby obsługujące egzamin, sędzia , pozorant oraz przewodnik z psem.

Dodatkowe informacje:
Wojciech Oleszczuk tel. 602444517
Paweł Rutkowski tel. 501051901


Komunikat ZKwP

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 11.12.2021r. podjął następujące uchwały: Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od...
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

- Zgodnie z Uchwałą Zarząd Głównego z dnia  27.10.2021 , składka na 2022 rok wynosi 70,00 zł. - zamknięto wpis do...
Czytaj dalej

Egzaminy PT, BH, IGP, Testy psychiczne

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na: Egzaminy PT Egzaminy BH Egzaminy IGP Testy psychiczne Egzaminy i testy planowane...
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

W dniu 06.08.2021 (piątek) biuro oddziału będzie nieczynne. Jest to związane z organizacją wystaw. Zapraszamy na nasze wystawy w Manowie...
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Zarząd koszalińskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje w dniu 31 lipca 2021 r. o godzinie 11:00, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze...
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Od 11 czerwca biuro Oddziału otwarte będzie w każdy piątek w godz.16-19:00. Zapraszamy!
Czytaj dalej
1 2 3