Zapraszamy Członków naszego oddziału na Spotkanie WIGILIJNE które odbędzie się 16.12.2022 🙂
koszt : 30 zł (wpłata na konto oddziału)
Zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy przesyłać do 06.12.2022 na adres e-mail: biuro@zkwp-koszalin.pl

Dokładne miejsce spotkania podamy po określeniu ilości chętnych 🙂 Mielno/Mielenko

Pismo informacyjne dotyczące specjalnych warunków dla przemieszczeń psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii.


1. Uchwały Zarządu Oddziału z dnia 14.11.2022 dotyczące zmiany opłat od  01.12.2022

– przegląd miotu  50,00 zł.

– wpisowe  70,00 zł

– opłata ryczałtowa za przesyłkę krajową   15,00 zł

– rejestracja psa   45,00 zł

– książeczki startowe / agility  15,00 zł

2. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głownego z dnia 5 listopada 2022 zmieniają się opłaty od 01.01.2023

–  za przegląd kwalifikacyjny do hodowli w 2023 roku wynosi 700,00 zł.

–  za przegląd kwalifikujący do hodowli ras polskich w 2023 roku wynosi 350,00.

–  wysokość składki w 2023 roku wynosi 100,00 zł.

Prosimy o sprawdzenie opłacenia składki za 2022 rok. Przypominamy, że 1 stycznia 2023 roku osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej za 2022 rok, zgodnie ze Statutem ZKwP zostaną wykreśleni z członkostwa ZKwP.


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie zaprasza na ostatni już w roku 2022 Przegląd Psów/Suk kwalifikujący do Hodowli w 2022 roku.

Przegląd odbędzie się 10.12.2022 od godz. 11:00 w siedzibie oddziału.

Udział w przeglądzie mogą brać psy/suki, które ukończyły 15 miesięcy, a rasy wielkogłowe 12 miesięcy.

Oceniającym będzie: Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Piotr Król.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dla członków oddziału”

Właściciele psów/suk którzy są członkami innych oddziałów, pragnący wziąć udział w naszym przeglądzie , muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać zgodę macierzystego oddziału.

Koszt: 580,00 zł  , rasy polskie: 290,00 – płatne na nasze konto : 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.12.2022.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwała Zarządu Głównego ZKwP z dnia 05.11.2022 opłaty za przegląd hodowlany od dnia 01.01.2023 wynoszą 700,00 oraz 350,00 – rasy polskie.


Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza członków oddziału wraz z pasami na bezpłatne warsztaty handlingowe.

Kiedy: 27.11.2022 (niedziela)
Gdzie: Świetlica w Cewlinie https://goo.gl/maps/ewnYamzW1vtFGTPr7
Godzina:
13.00 – pierwsza grupa, 10 psów
15.30 – druga grupa – 10 psów
Informacji udziela: Przewodnicząca OKSP Aleksandra Zukal (Messenger) lub telefonicznie kom. 605743943

Zapisy: ilość miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy, które przyjmujemy do 25.11.2022 poprzez formularz http://zkwp-koszalin.pl/?page_id=761

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Egzaminy BH, IGP, Testy psychiczne

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na:
1. Egzaminy BH
2. Egzaminy IGP
3. Testy psychiczne

Egzaminy i testy planowane są na 8.10.2022
Miejsce: Plac treningowy Dobrzyca k/ Koszalina
Sędzia – Aleksander Skrzyński.
Zgłoszenia e-mailowe prosimy kierować na adres: biuro@zkwp-koszalin.pl z dopiskiem: BH, IGP-, Testy, lub dostarczyć osobiście.
Opłata startowa za jednego psa wynosi: BH -150zł, IGP – 150, Testy -150zł
Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie z dokonaną opłatą.
Wpłaty prosimy wysyłać na konto Oddziału Koszalin:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PeKaO S.A. II O/Koszalin 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Oddziału formularz >>
Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja:
Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, książeczka startowa (wydają macierzyste oddziały), oryginał lub ksero rodowodu (dla biorących udział w testach oryginał rodowodu), dowód wpłaty za egzaminy.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie przed rozpoczęciem egzaminów.
Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z regulaminami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty za udział w egzaminie/testach/zawodach, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny.

Dodatkowe informacje:
Anna Lewandowska – tel. 534630250


W dniach 20-21-22 sierpnia 2022 odbył się w miejscowości Strzekęcino / Niedalino trening z pozorantem ZKwP ( O/ Nowy Sącz): Markiem Ogorzałkiem. Trening z przygotowania do testów psychicznych, egzaminów IGP, Licencji Hodowlanej Owczarka Niemieckiego w ramach sekcji owczarka niemieckiego.

Na placu stawili się członkowie oddziału: Koszalin, Gdynia, Sopot, Poznań. Do treningu przystąpiły owczarki niemieckie zarówno z linii eksterierowej jak i pracującej. Tak długowłose jak i krótkowłose we wszystkich rodzajach umaszczenia ( czarne, czarno-podpalane, wilczaste). Trenowały również owczarki belgijskie i francuskie, jak i również boksery. Sekcja boksera miała silną obsadę!

Trening zorganizowała Justyna Dabrowska. Brawa dla niej za poświecenie prywatnego czasu i namówienie Marka do przyjazdu. A blisko nie miał…Pogoda dopisała. Upałów nie zanotowano. Trochę pokropiło. Warunki do treningu super! Oczywiście było ognisko i pieczenie kiełbasek w przerwie treningu. I długie rozmowy dotyczące hodowli, psychiki psów, stanu polskiej kynologii…Jednym słowem – wymiana poglądów. Trening udany! Psy zmęczone. Przewodnicy zadowoleni. Pozorant w jednym kawałku.

Zdjęcia: Julia Ogorzałek.

Chcielibyśmy zorganizować cykliczne treningi z udziałem Marka Ogorzałka. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Justyna ( tel 693 246 466).


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie zaprasza na Przegląd Psów/Suk kwalifikujący do Hodowli.

Przegląd odbędzie się 15.08.2022 od godz. 10:00 w siedzibie oddziału.

Udział w przeglądzie mogą brać psy/suki, które ukończyły 15 miesięcy, a rasy wielkogłowe 12 miesięcy.

Oceniającym będzie: Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny Piotr Król.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dla członków oddziału”

Właściciele psów/suk którzy są członkami innych oddziałów, pragnący wziąć udział w naszym przeglądzie, muszą wraz ze zgłoszeniem przesłać zgodę macierzystego oddziału.

Koszt: 580,00 zł  , rasy polskie: 290,00 – płatne na nasze konto : 95 1240 3653 1111 0000 4188 3468.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.08.2022


W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich
rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union(UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów
eksportowych w wersji elektronicznej:1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny
rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.

 1. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
 2. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU.
  Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
 3. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
 4. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
 5. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI.

Warszawa, 09.03.2022 r.

Wszystkie Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Główny ZKwP współpracy z RKF od dnia 28 lutego 2022r. a z BCU od dnia 7 marca 2022r. Prezydium Zarządu Głównego ZKwP podjęło następujące decyzje, które dotyczą:

 1. Nostryfikacji rodowodów dla psów sprowadzonych do Polski z Rosji /RKF/ i z Białorusi /BCU/:
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Rosji /RKF/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. i umowy zawartej do tego samego dnia.
 • ZG ZKwP będzie nostryfikował rodowody psów sprowadzonych z Białorusi /BCU/ dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r. i umowy zawartej do tego dnia.
 1. Reproduktorów z Rosji /RKF/ i Białorusi /BCU/ czasowo przebywających w Polsce:
 • ZG ZKwP będzie wydawał dokumenty dla szczeniąt po tych reproduktorach, które kryły do dnia 10 marca 2022r. /dotyczy kryć naturalnych oraz inseminacji nasieniem świeżym i mrożonym/.
 1. Wydawania przez ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla zakupionych szczeniąt przez obywateli Rosji i Białorusi:
 • ZG ZKwP będzie wydawał rodowody eksportowe dla psów zakupionych w Polsce /po złożeniu obowiązujących dokumentów w Oddziale macierzystym hodowcy/ przez obywateli Rosji dla szczeniąt urodzonych do dnia 28 lutego 2022r. a dla obywateli Białorusi dla szczeniąt urodzonych do dnia 7 marca 2022r.
 1. Wystawiania Championatów ( Polski, Młodzieżowy, Weteranów, Grand Champion) dla właścicieli psów/suk zarejestrowanych w RKF i BCU:
 • wnioski o Championaty z Rosji, które wpłynęły po 28 lutego 2022r. i z Białorusi po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.
 • wnioski o Championaty na podstawie 1 CWC z Białorusią „na podstawie wzajemnego porozumienia”, które wpłynęły po 7 marca 2022r. nie zostaną zrealizowane.

W związku z pismem otrzymanym od Prezydenta Ukraińskiej Organizacji Kynologicznej /UKU/ Pana Georgija Oniszczenko ZG ZKP informuje, że nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących hodowców UKU do czasu opracowania wspólnego stanowiska.

Z poważaniem
Anna Rogowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ds. hodowlanych


Drodzy hodowcy 🙂

Jeżeli chcecie pokazać swoje szczenięta na naszym fanpage – to prosimy fotkę z opisem ( nazwa hodowli, rodzice, info o szczeniętach, kontakt do hodowcy ) przesłać na adres mailowy biuro@zkwp-koszalin.pl lub na wiadomość na fanpage naszego oddziału.
Serdecznie zapraszamy 🙂


Komunikat Oddziału

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie informuje, że od dnia 19.04.2022 biuro oddziału czynne będzie  we wtorki i piątki w godz....
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

Informacja dotycząca pracy biura i kierowników sekcji: W dniach 01.02.2022 - 17.02.2022 Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Koszalinie będzie...
Czytaj dalej

Komunikat ZKwP

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 11.12.2021r. podjął następujące uchwały: Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od...
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

- Zgodnie z Uchwałą Zarząd Głównego z dnia  27.10.2021 , składka na 2022 rok wynosi 70,00 zł. - zamknięto wpis do...
Czytaj dalej

Egzaminy PT, BH, IGP, Testy psychiczne

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów O/ Koszalin zaprasza na: Egzaminy PT Egzaminy BH Egzaminy IGP Testy psychiczne Egzaminy i testy planowane...
Czytaj dalej

Komunikat Oddziału

W dniu 06.08.2021 (piątek) biuro oddziału będzie nieczynne. Jest to związane z organizacją wystaw. Zapraszamy na nasze wystawy w Manowie...
Czytaj dalej
1 2 3